Koncepcia verejných priestorov Hlohovca: Aké sú vytýčené ciele pre Zámocký park?

Stratégia mesta ohľadom verejných priestorov je známa, vďaka koncepcii schválenej zastupiteľstvom. Dnes sme sa zamerali na Zámocký park.

Erik Bojničan

Ako sme vás pred časom informovali, mestské zastupiteľstvo schválilo Koncepciu verejných priestorov mesta Hlohovec. Koncepcia má zadefinovaných 21 priestorov, ktoré sú podľa slov primátora Miroslava Kollára z nejakého pohľadu cenné z hľadiska fungovania mesta a pohybu obyvateľov v nich. Koncepcia má podľa mesta slúžiť ako podklad pre zadávanie štúdií alebo súťaží na riešenie jednotlivých oblastí.

V najbližších týždňoch vám prinesieme bližší pohľad na konkrétne lokality, ktoré sú v koncepcii nejakým spôsobom riešené. Dnes sme sa zamerali na obľúbené miesto oddychu mnohých Hlohovčanov – Zámocký park.

Základ rekreačného prostredia

Podľa dokumentu je Zámocký park so zámkom najznámejším miestom tvoriacim základ rekreačného prostredia v meste. Ako sa však v tomto dokumente uvádza, väčšina tu sa nachádzajúcich objektov je v zlom technickom stave a mnohé z nich sú nevyužité.

Dominantou, podľa koncepcie je zámok v najvyššom bode obklopený významnými objektmi Empírového divadla, francúzskych terás, jazdiarne ale i reedukačného centra. V nižších polohách, v prostredí platanovej záhrady, sa nachádzajú objekty skleníkov, jazierka či grotty, pričom všetky miesta spájajú chodníky a príjemné oddychové prostredie.

„Potenciál aktívneho zapojenia služieb do prostredia Zámockého parku je podcenený, rovnako aj prepojenia na areál kúpaliska, nábrežie Váhu, areál polikliniky či priľahlej základnej školy,“ stojí ďalej v dokumente.

7 cieľov

Poslanci prostredníctvom koncepcie vytýčili tomuto priestoru takéto ciele:

  • Revitalizácia Zámockého parku a doplnenie funkcií do objektov
  • Obnova kultúrno-rekreačných funkcií
  • Prepojenie Zámockého parku s rekreačným areálom kúpaliska, vrátane doplnenia služieb
  • Aktívne napojenie na rekreačnú zónu nábrežia a spojenie s peším mostom na Šulekovo
  • Zatraktívnenie a napojenie okolia polikliniky na Zámocký park
  • Zlepšenie dostupnosti a posilnenie peších a cyklo trás
  • Vyhliadka Šianec

Prostredníctvom koncepcie mesto pomenovalo i slabé stránky tohto priestoru medzi ktoré sa radia zlý technický stav väčšiny objektov, zanedbané prírodné prostredie, poloha Reedukačného centra, nefungujúce služby v priestoroch areálu či slabá propagácia.

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info z Hlohovca a okolia.

Zdroj: Dnes24.sk