Zmeškali ste prvý termín zberu vianočných stromčekov? Mesto vypísalo ďalší

Mesto Hlohovec na základe VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta, zverejnilo oznam o termíne dodatočného zberu vianočných stromčekov.

Klaudia Goncalves
Ilustračný obrázok k článku Zmeškali ste prvý termín zberu vianočných stromčekov? Mesto vypísalo ďalší
Zdroj: TASR

Ak ste sa ešte nestihli rozlúčiť s vianočným stromčekom, je najvyšší čas dať dolu ozdoby a využiť dodatočný termín odvozu stromčekov, ktorý zverejnilo mesto Hlohovec na svojom webe.

Dodatočný zber vianočných stromčekov na celom území Hlohovca bude prebiehať v piatok, 18.1.2019.

„Použité vianočné stromčeky v určenom termíne môžu vyložiť obyvatelia bytových domov k stojiskám kontajnerov na komunálny odpad a obyvatelia rodinných domov na obvyklé stanovisko ich zbernej nádoby na komunálny odpad pri ich nehnuteľnosti tak, aby nebránili doprave. Stromčeky nesmú obsahovať žiadne ozdoby ani kovové háčiky na ich zavesenie,“ informuje radnica v ozname a ďalej upozorňuje, že tento zber je v tomto roku posledným a po tomto termíne je každý obyvateľ mesta sám zodpovedný za odvoz stromčekov do zberných dvorov.

„Odovzdanie stromčeka na zbernom dvore je pre obyvateľa mesta bezplatné. Pri návšteve zberného dvora sa treba preukázať občianskym preukazom alebo rozhodnutím o vyrubení miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,“ uvádza oznam.

Prevádzkové hodiny zberných dvorov:

  • v pondelok až piatok od 11.30 do 18.00 hod.
  • v sobotu od 8.00 do 15.30 hod.

Odkladať vianočné stromčeky pred zbernými dvormi mimo prevádzkových hodín je zakázané, rovnako ako ich odkladanie ku kontajneriskám – priestupok sa trestá pokutou.

„Vykladanie vianočných stromčekov na verejných priestranstvách v iných termínoch ako je vyššie uvedené a uloženie odpadu pred zberný dvor mimo prevádzkových hodín je priestupkom podľa § 115 ods.1 písm. a) zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s výškou pokuty až do 1500 €,“ upozorňuje radnica.

Foto: ilustračné

Zdroj: Mesto Hlohovec