Najlepší na Hlohovec24.sk

 1. Lucia Silná (16.01s) 100%
 2. Jozef Silný (16.37s) 100%
 3. Dávid Proksa (18.05s) 100%
 4. Marián Haluza (20.12s) 100%
 5. Lucia M (20.45s) 90%
 6. Lucia Žemlová (25.2s) 90%
 7. Filip Paulovič (34.29s) 90%
 8. Daniela Zavadilova (246s) 90%
 9. Ivan Lenghardt (23.21s) 80%
 10. Lenka Karabová (37.1s) 50%

Najlepší hráči

 1. Vladimír Zeleňák (14.45s) 100%
 2. Lucia Silná (16.01s) 100%
 3. Jozef Silný (16.37s) 100%
 4. René Barník (16.42s) 100%
 5. Jakub Strnisko (16.87s) 100%
 6. Lukáš Holej (17s) 100%
 7. Marián Mališ (17.14s) 100%
 8. Róbert Jakubička (17.67s) 100%
 9. Gabriel Ličák (17.87s) 100%
 10. Dávid Proksa (18.05s) 100%