Verejné prerokovanie plné otázok a emócií: Aký bude osud železnice v Hlohovci?

Na Mestskom úrade v Hlohovci sa uskutočnilo verejné prerokovanie k plánovanému predbežnému zámeru elektrifikácie železničnej trate. Debata však priniesla viac otázok ako odpovedí.

Erik Bojničan
Ilustračný obrázok k článku Verejné prerokovanie plné otázok a emócií: Aký bude osud železnice v Hlohovci?
Foto: Erik Bojničan / Zdroj: Dnes24.sk

Podľa zámeru ŽSR, Elektrifikácia a optimalizácia trate Leopoldov – Nitra – Šurany z júla 2014 by mali práce ne železnici trvať dva roky. Na nami položenú otázku nám zodpovedný projektant Peter Hvizdoš odpovedal, že by to mohlo byť aj dlhšie. Na otázku jedného z prítomných obyvateľov, ako dlho by sa staval plánovaný podchod namiesto súčasného železničného priecestia reagoval, že zo skúseností to môže byť asi 18 mesiacov. Neistý je zatiaľ aj osud jedinej lávky nad železnicou v meste.

Problémom pre obyvateľov sú plánovaný podjazd a lávka

Prerokovanie zvolané mestom a Železnicami Slovenskej republiky malo búrlivý priebeh. Niektorým zúčastneným obyvateľom sa nepáčil plánovaný predbežný zámer, ktorý sa týka vybudovania podchodu namiesto súčasného železničného priecestia. V prípade realizácie by vraj projekt spôsobil komplikácie aj jednému z najväčších zamestnávateľov, spoločnosti Bekaert.

„Najväčší problém vidíme v tom, že sa tam urobí totálny zásah a považujeme to za určitú zbytočnosť. Keby by sa spravil obchvat, ktorý je zakreslený v územnom pláne mesta, na čo robiť zbytočne veľký podchod?“ , vyjadril sa pán Foltánek, ktorý býva na Hviezdoslavovej ulici. Foltánek ďalej dodáva, že sa bojí o statiku domov v prípade, že by sa budoval podchod.

Proti je aj najväčší zamestnávateľ v meste

„Celkovo odstávka železnice je pre nás dôležitá. Náš vstupný materiál sa dováža väčšinou po železnici, je to zhruba 60%. Budeme musieť hľadať nejakú alternatívu ako dopravovať materiál do fabriky. Či už by to bolo cez Topoľčany, ako odznelo, alebo cez Leopoldov bolo by to pre nás obmedzenie“, hovorí Jozef Solčanský zo spoločnosti Bekaert.

„Z hľadiska ľudí, máme dosť zamestnancov, dochádzajúcich vlakom pre ktorých by musela byť zabezpečená náhradná doprava. Lávka o ktorej sa hovorilo na prerokovaní je našim majetkom. Je to jediné miesto, kde sa dá bezpečne prekročiť železnica. V súčasnosti ju okrem zamestnancov využívajú aj obyvatelia Novej štvrte alebo bytovky, ktorá je pri Bekaerte. Má teda strategickú pozíciu.“, dodáva Solčanský.

Podľa ŽSR ide zatiaľ len o predčasný zámer

Peter Hvizdoš zdôraznil, že hovoriť o konkrétnych časových údajoch je zatiaľ predčasné. Rovnaké stanovisko sme dostali aj od železníc: „ ŽSR zabezpečili pre elektrifikáciu úseku Leopoldov – Nitra – Šurany spracovanie technicko-ekonomickej štúdie, ktorá medzičasom bola vypracovaná a dodaná na ŽSR“, povedala nám hovorkyňa ŽSR Martina Pavlíková. „Až po ukončení procesu EIA bude rozhodnuté, či a akým spôsobom sa bude pokračovať v projektovej príprave elektrifikácie úseku Leopoldov – Nitra – Šurany“, dodala Pavlíková.

Verejnosť môže svoje stanovisko doručiť do 22. januára na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, odbor environmentálneho posudzovania, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava.

Verejné prerokovanie sa uskutočnilo v steru 15. januára na Mestskom úrade v Hlohovci.

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame