Utorok 23. júl 2019 Oľga  21 °C
Erik Bojničan Práca

Veľký nábor na hlohoveckej radnici: Na tieto atraktívne fleky sú vyhlásené výberové konania!

Šanca získať miesto na rôznych pozíciách. Hlohovecká radnica výberovým konaním hľadá vhodných kandidátov na obsadenie atraktívnych flekov. Ak budete spĺňať požiadavky, šancu určite máte aj vy. Pozrite si prehľad, ktorých postov sa to týka.

Ilustračný obrázok k článku Veľký nábor na hlohoveckej radnici: Na tieto atraktívne fleky sú vyhlásené výberové konania!
Foto: Erik Bojničan / Zdroj: Dnes24.sk

Radnica hľadá pracovníkov na rôzne miesta. Adepti sa môžu hlásiť, výberové konania sú spustené. Aké pozície teda sú k dispozícii?

VEDÚCI SPOLOČNÉHO OBECNÉHO ÚRADU

 • Podmienky účasti:
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 • riadiaca prax minimálne 3 roky, prednostne vo verejnej správe
 • odborná prax minimálne 5 rokov (činnosti stavebného úradu)
 • odborná spôsobilosť na zabezpečenie činnosti stavebného úradu
 • bezúhonnosť
 • organizačné a riadiace schopnosti
 • komunikatívnosť
 • samostatnosť
 • spoľahlivosť
 • práca s PC (MS Office, internet)
 • Písomnú prihlášku do výberového konania, spolu so:
 • štruktúrovaným životopisom
 • overeným dokladom o vzdelaní
 • overenou kópiou platného osvedčenia o získaní osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu
 • výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace
 • čestným vyhlásením o praxi
 • súhlasom so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

je potrebné do 27. 1. 2016 do 13.00 h odovzdať osobne do podateľne MsÚ v Hlohovci alebo zaslať poštou na adresu: Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec

Zapečatenú obálku je potrebné označiť heslom: „vedúci spoločného stavebného úradu – neotvárať“

PERSONÁLNY REFERENT

 • Podmienky účasti:
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore personálny manažment, psychológia, pedagogika alebo ekonómia
 • odborná prax minimálne 5 rokov v požadovanej oblasti
 • bezúhonnosť
 • znalosť legislatívy v oblasti pracovno-právnych vzťahov
 • kurzy, certifikáty v danom odbore vítané
 • práca s PC (Word, Excel, internet)
 • Osobnostné predpoklady: vysoké pracovné nasadenie organizačné schopnosti precíznosť a presnosť spoľahlivosť, flexibilita, asertivita zodpovednosť a samostatnosť komunikačné a prezentačné schopnosti schopnosť zaujať, motivovať, organizovať
 • Písomnú prihlášku pre pohovor spolu so:
 • štruktúrovaným životopisom
 • overeným dokladom o vzdelaní
 • výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace
 • čestným vyhlásením o praxi
 • súhlasom so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je potrebné do 18. 1. 2016 do 13.00 h odovzdať osobne do podateľne MsÚ v Hlohovci alebo zaslať poštou na adresu: Mesto Hlohovec M. R. Štefánika č. 1 920 01 Hlohovec

Zapečatenú obálku je potrebné označiť heslom: „personálny referent – neotvárať“.

REFERENT PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

 • Podmienky účasti:
 • stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanieň
 • odborná prax minimálne 5 rokov v požadovanej oblasti
 • bezúhonnosť
 • znalosť legislatívy v požadovanej oblasti
 • kurzy, certifikáty v danom odbore vítané
 • práca s PC (Word, Excel, internet)
 • Osobnostné predpoklady: vysoké pracovné nasadenie organizačné schopnosti precíznosť a presnosť spoľahlivosť, flexibilita, asertivita zodpovednosť a samostatnosť komunikačné schopnosti

Písomnú prihlášku pre pohovor spolu so:

 • štruktúrovaným životopisom
 • overeným dokladom o vzdelaní
 • výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace
 • čestným vyhlásením o praxi
 • súhlasom so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je potrebné do 18. 1. 2016 do 13.00 h odovzdať osobne do podateľne MsÚ v Hlohovci alebo zaslať poštou na adresu: Mesto Hlohovec M. R. Štefánika č. 1 920 01 Hlohovec

Zapečatenú obálku je potrebné označiť heslom: „referent pre verejné obstarávanie – neotvárať“.

REFERENT PRE INVESTÍCIE

 • Podmienky účasti:
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa technického alebo stavebného zamerania
 • odborná prax minimálne 5 rokov v požadovanej oblasti
 • bezúhonnosť
 • znalosť legislatívy v požadovanej oblasti
 • osvedčenie odborne spôsobilej osoby pre vykonávanie činnosti „stavebný dozor“ vítané (nie je podmienkou)
 • výhodou je prax v projektovaní stavieb, z realizácie stavieb alebo z investičnej činnosti
 • výhodou sú znalosti z rozpočtovania stavieb
 • výhodou je ovládanie programu CENKROS
 • práca s PC (Word, Excel, internet)
 • Osobnostné predpoklady: vysoké pracovné nasadenie organizačné schopnosti analyzovanie a riešenie problémov analytické myslenie precíznosť a presnosť spoľahlivosť a flexibilita zodpovednosť komunikatívnosť
 • Písomnú prihlášku pre pohovor spolu so:
 • štruktúrovaným životopisom
 • overeným dokladom o vzdelaní
 • výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace
 • čestným vyhlásením o praxi
 • súhlasom so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je potrebné do 18. 1. 2016 do 13.00 h odovzdať osobne do podateľne MsÚ v Hlohovci alebo zaslať poštou na adresu: Mesto Hlohovec M. R. Štefánika č. 1 920 01 Hlohovec

Zapečatenú obálku je potrebné označiť heslom: „referent pre investície – neotvárať“.

Môže vás zaujímať:

Ľudia v Hlohovci a celom okolí by mali zbystriť pozornosť: Bacha, nech vám neuniknú tieto voľné fleky

Zdroj: Mesto Hlohovec, Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk