Klaudia Goncalves Kultúra

Váh vydal mnohé historické poklady: Nálezy ukážu v múzeu v Hlohovci

Vlastivedné múzeum v Hlohovci pripravilo zaujímavú výstavu o predmetoch archeologického významu vylovených v rieke Váh za uplynulých 30 rokov.

Ilustračný obrázok k článku Váh vydal mnohé historické poklady: Nálezy ukážu v múzeu v Hlohovci
Foto: Erik Bojničan / Zdroj: Dnes24.sk

Trnavský samosprávny kraj a Vlastivedné múzeum v Hlohovci pozývajú na výstavu Vylovené z rieky, ktorá mapuje prierez archeologickými objavmi, ktoré vydala rieka Váh pri Hlohovci v priebehu uplynulých 30 rokov.

Výstava trvá od 20. februára do 24. marca 2019 v hlavnej budove Vlastivedného múzea v Hlohovci.

„Váh je nielen významným biotopom a živočíšnym biokoridorom nadregionálneho významu, ale z hľadiska histórie aj unikátnym archeologickým náleziskom, ktoré z času na čas, zväčša počas nízkeho stavu vody, vydá svoje skutočné poklady. Nech sa už naň dívame akokoľvek, pre archeológov je to najväčšia archeologická lokalita na našom území, ktorá kontinuálne spájala kultúry civilizácie a sprevádzala človeka od jeho počiatkov až dodnes,“ hovorí Jozef Urminský, riaditeľ Vlastivedného múzea v Hlohovci a pokračuje: “Pri Hlohovci je Váh ešte stále pomerne rýchlym vodným tokom, nie sú tu vzduté vodné hladiny ako napríklad pri Seredi alebo Piešťanoch a tak je aj ideálnym prostredím na objavovanie starobylých, niekedy aj niekoľko tisícročí starých artefaktov. Vždy po pominutí veľkých vôd na jar a v lete sa zo štrkových nánosov vynoria práve všetky tie predmety, ktoré si rieka v priebehu stáročí od človeka vzala.“

Výstava ponúka 13 príbehov archeologických nálezov od praveku do konca stredoveku. Viaceré z nich sú unikátnymi nálezmi nielen pre región, ale aj pre vývoj osídlenia Slovenska.

A aké zaujímavé predmety konkrétne rieka vyvrhla a z akého obdobia pochádzajú?

Odpovedá Jozef Urminský: „Najstarším vystavovaným predmetom je napríklad zdobená náčelnícka palica z jelenieho parohu, pochádzajúca zo strednej doby kamennej (8000 rokov p. n. l.), unikátne sú nálezy 10 medených ingotov, veľkých surovinových polotovarov, ktoré sa transportovali po Váhu v stredoveku a novoveku plťami z hút na Liptove. Rovnako cenným je hromadný nález iných surovinových polotovarov z antimónu. Za týmto nálezom dokonca stojí autentická nálezová situácia potopeného plavidla, plte, ktorá tento tovar prevážala.“

Ako ďalej informuje hlohovské múzeum, v Hlohovci sa ako na jednej z mála slovenských lokalít zachovali dodnes v koryte rieky zvyšky viacerých mostných konštrukcií zo 14. – 19. storočia. Samostatnú skupinu vystavených predmetov tvoria nálezy z miesta bývalého riečneho brodu v obci Dvorníky, časť Posádka. Germánske bronzové zubadlo z doby rímskej, keltské mince, bronzové dýky, drobné šperky z praveku a stredoveku, toto všetko sa našlo v rieke v blízkosti chatovej osady Berek pri Posádke.

„Väčšinu predmetov do múzea v minulosti priniesli rybári, vodní turisti a náhodní okoloidúci. Častokrát medzi nálezmi okrem kovových predmetov sa nachádzali aj organické zvyšky najmä driev zo starých mostov alebo vážskych mlynov. V Priemyselnej ulici, pri prebagrovaní starého ramena Váhu, kde je dnes jazero pre rybolov sa našla dokonca potopená veľká časť dreveného mlyna aj s veľkým mlecím kameňom a lopatkami kolies, ktoré ho poháňali. Časti drevených konštrukcií alebo priamo starých kmeňov stromov v rieke majú vynikajúce podmienky pre dlhodobé uchovanie. Voda je totiž výborný konzervant, keďže vytvorí okolo utopeného predmetu prostredie bez prístupu kyslíka. Inak by podobné nálezy v zemi na súši takúto dlhú trvácnosť nemali. Aj z tohto pohľadu patrí výstava k špecifickým a unikátnym, pretože predstavuje predmety, ktoré mali po dlhé stáročia menej tradičné uloženie. Nenachádzali sa v súkromných zbierkach, neležali ani v zemi, ale ukrývala ich pred zrakom človeka práve voda,“ dodáva Urminský.

Foto: ilustračné

Zdroj: Vlastivedné múzeum

Rýchle správy

Najčítanejšie