V Hlohovci sa chystá boj proti hlodavcom: Na toto vyzýva radnica

Mesto Hlohovec oznamuje vykonanie celomestskej deratizácie. Čo by ste mali vedieť?

Ilustračný obrázok k článku V Hlohovci sa chystá boj proti hlodavcom: Na toto vyzýva radnica
Zdroj: TASR

V záujme vytvárania a ochrany zdravých podmienok a zdravého spôsobu života mesto Hlohovec oznamuje vykonanie celomestskej deratizácie v termíne od 9. apríla do 15. mája 2018.

Hlohovecká radnica zároveň vyzýva na vykonanie deratizácie fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby, ktoré sú podľa povinné vykonať deratizáciu v objektoch určených na podnikanie, predovšetkým v objektoch školských zariadení, zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domoch, v suterénnych a pivničných priestoroch objektov, v areáloch živočíšnej výroby a areáloch potravinárskej výroby a v potravinových prevádzkach, v reštauračných zariadeniach, skladoch potravín a požívatín, v skladoch ďalších komodít a skládkach komunálneho odpadu.

Mesto Hlohovec vyzýva na vykonanie deratizácie taktiež fyzické osoby – občanov v rodinných a bytových domoch, v pivničných priestoroch, pri chovoch hospodárskych zvierat, predovšetkým ak v ich blízkosti sú objekty určené na podnikanie.

„Objekty, v ktorých sa deratizácia vykonáva, musia byť fyzicky upratané a zbavené materiálov a nečistôt, ktoré prispievajú k množeniu škodcov,“ informuje ďalej radnica s tým, že aktívnym prístupom k regulácii týchto škodcov a tým aj k ochrane verejného zdravia je práve vykonávanie pravidelnej deratizácie v stanovenom časovom intervale a prípravkami určenými a schválenými na tento účel.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame