Tradícia pokračuje: Prichádza 52. ročník recitátorskej súťaže Vansovej Lomnička

Únia žien v Hlohovci v spolupráci s občianskym združením Ex libris Ad Personam Hlohovec pripravuje už 52. ročník súťaže dievčat a žien v prednese poézie a prózy Vansovej Lomnička.

Klaudia Goncalves
Ilustračný obrázok k článku Tradícia pokračuje: Prichádza 52. ročník recitátorskej súťaže Vansovej Lomnička
Zdroj: OZ Ex libris ad personam

Občianske združenie Ex Libris Ad Personam Hlohovec zverejnilo na sociálnej sieti výzvu pre všetky recitátorky a milovníčky umeleckého slova s možnosťou prihlásenia sa do lokálnej recitátorskej súťaže.

„Pozývame milovníčky umeleckého slova – recitátorky z Hlohovca a okolia, ktoré majú 16 rokov a viac, aby sa prihlásili do 4. marca 2019 na FB stránke Helena Slobodná, tel. 0908 208 533 alebo u pani Oľgy Mičkovej, tel. 0907 261 002,“ informovala Helena Pekarovičová a upresnila pravidlá: „Recitátorky sa môžu prihlásiť s básňou nie dlhšou ako 5 minút alebo prózou do 10 minút.“

Na najúspešnejšie recitátorky čaká postup do krajskej súťaže v Trnave a paralelnej súťaže Naša Vansovej Lomnička s krajským kolom v Galante.

„Už teraz vám môžeme sľúbiť skvelú atmosféru, láskavú odbornú porotu a prajné, na váš umelecký prednes sa tešiace obecenstvo,“ dodala Pekarovičová.

Zdroj: OZ Ex libris ad personam