BTW Správy Samospráva

Sladovňa v Hlohovci už nebude pamiatkou! O jej osude rozhodli poslanci mesta

Poslanci nezobrali do úvahy názor odborníkov, chcú radšej byty. Za toto rozhodnutie ich primátor Miroslav Kollár nešetril kritikou.

Ilustračný obrázok k článku Sladovňa v Hlohovci už nebude pamiatkou! O jej osude rozhodli poslanci mesta
Zdroj: Krajský pamiatkový úrad Trnava

Poslanci na mestskom zastupiteľstve vo štvrtok 7. mája rozhodli, aby sa budova bývalej Sladovne na Štefánikovej ulici vyradila zo zoznamu pamätihodností Hlohovca.

Ako k tomu došlo?

V decembri minulého roka predložil Miroslav Mikulek mestu Hlohovec žiadosť o vyradenie pamätihodnosti mesta Hospodárske objekty bývalej sladovne – budova Agrasolu.

Následne primátor Kollár zostavil odbornú komisiu, ktorá mala posúdiť predložený návrh. Komisiu tvorili Miloslav Drgoň – architekt a zástupca primátora mesta Hlohovec, Jozef Urminský – riaditeľ Vlastivedného múzea v Hlohovci a poslanec Msz v Hlohovci, Denisa Krupová – referentka pre územné plánovanie, architektúru a urbanizmus v Hlohovci, Eva Šabíková – odborná radkyňa, KPÚ Trnava a Vladimír Kohút – inžinier pre statiku stavieb.

Členovia komisie po preskúmaní jednomyseľne odporučili nevyradiť Objekty bývalej sladovne zo zoznamu pamätihodností mes­ta.

„Objekty bývalej sladovne na ulici M. R. Štefánika sú nositeľmi hodnôt historických aj architektonických, sú svedectvom významnej éry, ktorá dnes už patrí minulosti. Je dôležité, aby sa zachovanie tohto industriálneho dedičstva stalo súčasťou verejného záujmu, a aby jeho hodnoty boli chápané ako potenciál, ktorý môže byť zhodnotený v procese regenerácie,“ znelo stanovisko komisie.

Poslanci hlasovali o dvoch uzneseniach. V jednom vyjadrili, že zobrali na vedomie stanovisko odbornej komisie. No v hlasovaní predtým už stihli neriadiť sa odporúčaním komisie. Zo 17 poslancov až 12 boli za vyradenie objektov zo zoznamu pamätihodností. Proti boli len poslankyňa Brestovanská a poslanec Drgoň, traja sa zdržali.

Zdroj: Dnes24.sk

Ešte nie je koniec

Primátor Kollár po hlasovaní zopakoval stanovisko, že uznesenie nemá žiadny právny dosah na reálne vyradenie pamätihodnosti zo zoznamu. „Nasledovať musí proces zmeny príslušného všeobecného záväzného nariadenia (VZN). Ja tento proces iniciovať nebudem pretože rešpektujem názor odbornej komisie,“ dodal.

„Poprosím kohokoľvek z vás, ak budete chcieť povedať čo len jednu vetu na tému záchrany kultúry v tomto meste, nech si spomeniete na toto hlasovanie,“ neskrýval roztrpčenie Kollár, ktorý sa k téme tohto hlasovania vrátil na sociálnej sieti.

„Hlasovanie si budú musieť zopakovať. Na zmenu príslušného VZN budú potrebovať 11 hlasov. Včera ich mali. Kde sa zobrali? V meste, kde všetci, čo ho nechali schátrať, tak vehementne "bojujú“ za záchranu domu kultúry z čias komunizmu?" uzavrel Kollár svoj názor na konanie poslancov.

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie