Šanca pre výtvarne nadané deti: Ukážte svoj talent v súťaži EX LIBRIS

Občianske združenie Ex Libris ad Personam Hlohovec vyhlasuje 17. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže v tvorbe knižnej značky.

Klaudia Goncalves
Ilustračný obrázok k článku Šanca pre výtvarne nadané deti: Ukážte svoj talent v súťaži EX LIBRIS
Zdroj: OZ Ex libris ad personam

17. ročník bienále medzinárodnej výtvarnej súťaže v tvorbe knižnej značky pre deti od 6 do 15 rokov EX LIBRIS HLOHOVEC sa ponesie v rozprávkovom duchu. Téma súťaže je Vráťme sa do rozprávky.

Deti môžu súťažiť v rôznych kategóriách za presne stanovených podmienok. Podrobne ich nájdete na facebookovej stránke udalosti, ktorá sa koná pod hlavičkou OZ Ex Libris Ad Personam Hlohovec.

Kategórie:

  • Základné školy od 12 do 15 rokov – návrhy ex libris
  • Základné školy od 12 do 15 rokov – ex libris
  • Základné umelecké školy od 12 do 15 rokov – exlibris
  • Počítačová grafika od 12 do 15 rokov
  • Voľná kategória pre deti od 6 do 11 rokov

Všetky prihlásené práce musia obsahovať textovú i obrazovú časť, pričom obrazová časť musí mať priamy vzťah k vypísanej téme. Prihlásené práce nesmú byť väčšie ako 13 × 9 cm a treba ich umiestniť do stredu rysovacieho kartónu s rozmermi 21 × 15 cm. Konečná verzia musí byť vyhotovená v čiernobielej kombinácii tušom jednou z grafických techník. Každý účastník môže do súťaže prihlásiť najviac 2 súťažné práce, ktoré však nesmú byť súčasťou inej výstavy alebo súťaže.

Práce možno prihlásiť do súťaže do 28. februára 2019 na adresu: EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC, Námestie sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec, Slovenská republika.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže, odovzdávanie ocenení a iné aktivity sa uskutočnia 4. októbra 2019 v Hlohovci. Podrobnosti oznámia organizátori oceneným účastníkom samostatnou pozvánkou. Výsledky súťaže budú zverejnené v oficiálnom bulletine, v odborných časopisoch, na stránke www.elap-hlohovec.sk a v masmédiách.

“Od roku 1997, keď sme vyhlásili tému prvého ročníka súťaže – Moja najmilšia rozprávka uplynulo už veľa rokov. Generácie mladých talentovaných umelcov sa vymenili a my chceme dať ďalšej generácii šancu stvárniť mytologické príbehy, plné zvláštnych tvorov a zvierat, priviesť znova na svet princov a princezné, odhaliť svet, kde zvieratá a rastliny rozprávajú ľudskou rečou a kde dobro víťazí nad zlom. Preto sme pre 17. Ročník súťaže vybrali tému “Vráťme sa do rozprávky”,” uviedla Helena Pekarovičová z OZ Ex Libris Ad Personam Hlohovec a dodáva: “Sme plní očakávania, ako si súťažiaci s touto témou poradia.

Ďalšie informácie získate na tel.č. +421908208533, e-mail: info@elap-hlohovec.sk

Zdroj: OZ Ex libris ad personam