Rozpočet Hlohovca: Plánované investície v kultúre a pamiatkovej starostlivosti

Programový rozpočet mesta Hlohovec na rok 2018 je schválený. Figuruje v ňom hneď niekoľko zaujímavých kapitálových výdavkov.

Ilustračný obrázok k článku Rozpočet Hlohovca: Plánované investície v kultúre a pamiatkovej starostlivosti
Foto: Erik Bojničan / Zdroj: Dnes24.sk

V meste Hlohovec, ako sa uvádza v schválenom programovom rozpočte, sa nachádza veľa významných pamiatok, na ktorých rekonštrukciu sa v rozpočte postupne vyčleňujú finančné prostriedky. Na rok 2018 sa podľa mesta rozpočtujú okrem iného prostriedky aj na rekonštrukciu Zámku a Empírového divadla.

Takýto je rozpočet podprogramu s názvom Investície v rámci programu „Kultúra a pamiatková starostlivosť, ktorého cieľom je postupne zrekonštruovať významné pamiatky mesta:

Kapitálové výdavky: 1 931 000 eur

 • Rekonštrukcia amfiteáter 70 000 eur

  Rekonštrukcia amfiteátra pozostáva zo stavebných úprav hľadiska amfiteátra a prístreška. Riešené je aj osvetlenie amfiteátra, elektrifikácia prístrešku, odkanalizovanie prístrešku a prívod vody. Potrebné sú samozrejme aj úpravy okolia a sadové úpravy. Rekonštrukcia bude vo výške 50 000 eur krytá prostriedkami z prijatého úveru.

 • PD Rekonštrukcia kina Úsmev 40 000 eur
 • Rekonštrukcia kina Úsmev 35 000 eur

  Realizácia stavby bude upravená podľa vypracovanej PD a na základe získaných prostriedkov z audiovizuál­neho fondu.

 • PD Rekonštrukcia Domu kultúry 30 000 eur

  Do rozpočtu mesta sú zaradené aj finančné prostriedky na vypracovanie kompletnej PD celého objektu DK, na základe ktorej sa bude etapizovať samotná rekonštrukcia objektu.

 • Rekonštrukcia Domu kultúry 270 000 eur
 • PD Rekonštr. Empírové divadla – UK 4 000 eur

  Finančné prostriedky sú vyčlenené na spracovanie PD – rekonštrukcia ústredného kúrenia Empírového divadla.

 • Rekonštrukcia Empírové divadla 50 000 eur

  Zabezpečenie rekonštrukcie okien na základe stanoviska KPÚ.

 • Interiér Zámok 100 000 eur

  Finančné prostriedky sú vyčlenené na realizáciu nového interiéru v zrekonštruovaných priestoroch.

 • Rekonštrukcia Zámku – 1. NP 385 200 eur
 • Rekonštrukcia Zámku 750 000 eur

  Finančné prostriedky sú vyčlenené na pokračovanie rekonštrukcie Zámku v roku 2018 s ukončením funkčných častí ako je reštaurovanie šiestich fasád, osadenie nových zvyšných okien na šiestich fasádach, ktoré neboli zahrnuté v 1. a 3. NP, vydláždenie nádvoria prírodným kameňom a úprava vstupu do Zámku.

 • Rekonštrukcia Zámku – výťah 38 000 eur

  Zámerom je sprístupnenie poschodí Zámku, t.j. vytvorenie bezbariérového prístupu.

 • PD Rekonštrukcia Zámku – nasvietenie 4 500 eur

  V schválenom rozpočte sú vyčlenené prostriedky na vypracovanie PD na nasvietenie 2 fasád z vonkajšej strany Zámku.

 • Nasvietenie Zámku realizácia 50 000 eur
 • PD Jazdiareň 20 000 eur
 • Kapitálový transfer HcTV 13 700 eur

  Poskytnutie kapitálového transferu na kúpu automobilu a potrebnej techniky.

 • Rekonštrukcia osvetlenia v ED 6 000 eur
 • Rekonštrukcia priestorov MKC 54 600 eur

  Po rekonštrukcii bývalého „Zelovocu“ má priestor slúžiť ako informačná kancelária MsKC. Na základe vypracovanej PD je navrhnuté vybúranie podlahy, vytvorenie novej skladby podlahy pre podlahové vykurovanie vrátane zateplenia. Pri styku podlahy a stien má vzniknúť medzera na prevetrávanie tak, aby sa eliminovalo vlhnutie muriva. Následne má byť vyhotovená konštrukcia predsadenej steny, v ktorej majú byť vedené inštalácie. Pod schodiskom má vzniknúť priestor na sociálne zázemie pre zamestnancov. V rámci rekonštrukcie bude vyhotovené napojenie novovytvorených vnútorných rozvodov na kanalizačnú prípojku objektu. Časť prác musí prebiehať pod dozorom reštaurátora.

 • Rekonštrukcia cesty a chodníka pred bránou do Zámockej záhrady 5 000 eur

  Rekonštrukcia pozostáva z vybúrania súčasnej poškodenej spevnenej plochy, v osadení nových obrubníkov a a vo vytvorení spevnenej plochy zo zámkovej dlažby vrátane vybudovania aj nových podkladových vrstiev.

 • Rekonštrukcia sôch v meste 5 000 €

  V rozpočte sú vyčlenené finančné prostriedky na nevyhnutnú rekonštrukciu sôch v meste.

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info z Hlohovca a okolia.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk