Pripomenuli si významného rodáka: Výstavou spomínajú na Tibora Struhárika

20. februára si pripomenieme 22. výročie úmrtia významného hlohovského rodáka, výtvarníka Tibora Struhárika. Na jeho prácu môžete zaspomínať návštevou výstavy vo Vlastivednom múzeu v Hlohovci.

Klaudia Goncalves

Hlohovský rodák, výtvarník Tibor Struhárik zomrel pred 22. rokmi, v januári by bol býval oslávil svoje 80. narodeniny. Pri príležitosti jeho nedožitých osemdesiatin usporiadalo Vlastivedné múzeum v Hlohovci a Trnavský samosprávny kraj prehliadku výstavy jeho diel a diel jeho priateľov, medzi ktorých patril známy hlohovský výtvarník Ivan Múdry a hlohovský kamenár Vincent Vadovský. Súčasťou výstavy sú i výtvarné práce vnučky Tibora Struhárika, Natalie Knechtovej.

Výstava Tibor Struhárik a priatelia potrvá vo Vlastivednom múzeu v Hlohovci do 17. februára 2019.

Hlohovčanom po celý život

Po ukončení základnej školy študoval Tibor Struhárik na jedenásťročnej škole, ktorú ukončil maturitou. Začal študovať na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave, ale po smrti otca sa vrátil k matke do rodného Hlohovca. Pracoval vo výchovnom ústave v Hlohovci ako vychovávateľ, od roku 1967 ako výtvarník v Drôtovni Hlohovec, vo Vlastivednom múzeu a v Slovakofarme Hlohovec. 1. septembra 1987 odišiel na plný invalidný dôchodok.

Jeho diela poznajú na Slovensku i v zahraničí

Výtvarnej tvorbe sa venoval od mladosti. Vážnejšie od roku 1977 pod patronátom E. Pauloviča. Zúčastnil sa na výstavách: Trnavská paleta (1977), výstava Struhárik – Dolník – Magula (AXA klub, Hlohovec 1978), Trnavská paleta (1978), výstava Struhárik – Vadovský (1978), výstava Tibor Struhári – portréty (1979, AXA klub Hlohovec), Najlepší amatérsky výtvarníci okresu Trnava Magula – Struhárik – Vavrovič (1979, Trnava), Amatérsky výtvarníci Hlohovca – Dolník, Múdry, Struhárik, Vadovský (1979). Výstavy jeho diel boli inštalované aj v Dvorníkoch, Piešťanoch, Leopoldove, Krakovanoch a Trnave.

V II. polovici roku 1996 prestal vystavovať pre zhoršujúci sa zdravotný stav. 20.02.1997 podľahol závažnej chorobe v nemocnici v Hlohovci.

Jeho práce sa nachádzajú i mimo bývalého Československa – Nemecko, Austrália, Taliansko, Rakúsko. Jeho doménou boli portréty, zátišia, najmä kytice a pohľady na krajinu z okolia Hlohovca.

Otváracie hodiny Vlastivedného múzea v Hlohovci:

  • utorok – piatok – 8.00 – 16.00
  • sobota – nedeľa – 13.00 – 18.00
Zdroj: hlohovec.dnes24.sk