Erik Bojničan Samospráva

Primátor sa rozhodol rozšíriť svoj tím: Mesto hľadá človeka na zaujímavú pozíciu!

Ďalšia šanca nájsť si prácu. Mesto zverejnilo výberové konanie na zaujímavú pracovnú pozíciu. Nová posila by mala šéfovať kancelárii primátora.

Ilustračný obrázok k článku Primátor sa rozhodol rozšíriť svoj tím: Mesto hľadá človeka na zaujímavú pozíciu!
Foto: Erik Bojničan / Zdroj: Dnes24.sk

Ako informovala referentka pre komunikáciu a vonkajšie vzťahy Zuzana Hrinková Siebenstichová, mesto Hlohovec vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície „Riaditeľ kancelárie primátora“. Podľa informácií z radnice ide o novovytvorenú pracovnú pozíciu, ktorá vznikla po zmene organizačnej štruktúry na Mestskom úrade.

Pracovnou náplňou riaditeľa kancelárie primátora bude podľa mesta zabezpečovať celkový chod a riadiť úsek primátora, bude spolupracovať na príprave koncepčných materiálov v oblasti rozvoja mesta a podkladov pre rokovanie orgánov mesta.

Jeho úlohou bude podľa Hrinkovej Siebenstichovej tiež zabezpečovať právne poradenstvo pre prácu primátora a usmerňovať výkon zamestnancov v oblasti právneho zabezpečenia činnosti úradu a v jeho kompetencii bude aj kontrolovanie a analyzovanie činnosti a hospodárenia organizácií zriadených a založených mestom.

Prax nesmie chýbať

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu musia mať podľa radnice ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, prednostne právneho alebo ekonomického smeru. Ďalšie podmienky, ktoré mesto stanovilo sú: riadiaca prax, prednostne vo verejnej správe, morálna bezúhonnosť, organizačné a riadiace schopnosti, komunikatívnosť, samostatnosť a spoľahlivosť.

Obálku treba označiť

Ako uviedla Hrinková Siebenstichová, písomné prihlášky do výberového konania spolu so: štruktúrovaným životopisom, overeným dokladom o vzdelaní, výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace, čestným vyhlásením o praxi a so súhlasom so spracovaním osobných údajov môžu uchádzači doručiť osobne do podateľne MsÚ alebo poštou na adresu Mestského úradu: M. R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec.Za­pečatenú obálku je potrebné označiť heslom: „Riaditeľ kancelárie primátora – neotvárať“.

Prihlášky je podľa mesta potrebné doručiť do 18. 6. 2015 do 13.00 h a bližšie informácie získate na telefónnom čísle 033/736 81 01.

Foto: Ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie