Priateľstvo nielen cez internet: Obchodná akadémia hostila návštevu z Grécka

Začiatkom februára privítala Obchodná akadémia v Hlohovci na svojej škole návštevu z Grécka. Osobné stretnutie bolo vyvrcholením internetovej spolupráce prostredníctvom programu eTwinning.

Klaudia Goncalves

Dňa 5.februára zavítala na Obchodnú akadémiu v Hlohovci priateľská návšteva z Grécka. Stretnutiu predchádzala vzájomná spolupráca cez internet v programme eTwinning na projekte Active Citizen Companies.

ETwinning je internetový portál na spoluprácu učiteľov a žiakov z celej Európy, v rámci komunity európskych škôl uzatvárajú školy a ich učitelia vzájomné partnerstvá. Spolu potom partnerské školy realizujú rôzne inovatívne projekty vo virtuálnom prostredí. V súčasnosti je do programu eTwinning zapojených už viac ako 280-tisíc európskych učiteľov. Program je financovaný Európskou komisiou ako súčasť Erasmus+.

“Osobné stretnutie bolo príjemným bonusom a obohatením pre obe zúčastnené strany. Gréci si so záujmom prezreli našu školu, odprezentovali sme si navzájom svoje vzdelávacie systémy a diskutovali sme o nich, keďže súčasťou gréckej delegácie bol aj regionálny riaditeľ pre základné a stredné školstvo v západnej Macedónii,” informovala Paula Šilhárová z Obchodnej akadémie Hlohovec.

Grécka delegácia navštívila tiež Hlohovský zámok, kde ich sprevádzali pracovníci Mestského úradu a Vlastivedného múzea v Hlohovci. Na návštevníkov zapôsobil aj výhľad z veže kostola sv. Michala.

“Nasledujúci deň sme s našimi hosťami absolvovali náučný výklad o zaujímavých miestach v Starom meste v Bratislave, boli sme dokonca prijatí na gréckom veľvyslanectve a navštívili sme spoločnosť Pixelfederation, ktorá je medzi 10 najúspešnejšími svetovými firmami v oblasti počítačových hier. Spoločne strávený čas bohužiaľ uplynul veľmi rýchlo, ostali nám krásne spomienky a dobrý pocit, že sme mali možnosť odprezentovať nás, našu školu, naše mesto, náš región, naše zodpovedné firmy,” uviedla Šilhárová.

Návštevu partnerskej školy kladne hodnotili aj samotní študenti Obchodnej akadémie. Za všetkých to zhrnula študentka Nikola Petreková:

“Som veľmi rada, že sme mohli spoznať teraz už našich gréckych priateľov. Bola to pre nás výborná skúsenosť. Spoznali sme nových ľudí, ktorí sú veľmi milí a priateľskí. Taktiež sme využili aj naše jazykové schopnosti, v našom príprade z anglického jazyka, ktoré nie vždy boli najlepšie, no aspoň sme sa zabavili. Naučili sme sa aj pár fráz po grécky a dostali sme ponuku od našich priateľov ich kedykoľvek návštíviť. Vymenili sme si na seba kontakty a naďalej sme zostali v spojení. Dúfam, že sa s nimi čoskoro stretneme. A možno aj v Grécku.”

Zdroj: hlohovec.dnes24.sk