Prečo kino nepremieta? Na spustenie prevádzky budeme musieť ešte chvíľu počkať

Rekonštrukcia a digitalizácia hlohovského kina mala byť dokončená ešte na jeseň uplynulého roka. Čo zapríčinilo časový sklz? Dozviete sa v článku.

Klaudia Goncalves

Rekonštrukcia hlohovského kina Úsmev trvá dlhšie ako bolo pôvodne naplánované. Aj keď premena interiéru a vstupných priestorov je ukončená, kino funguje viacmenej ako kultúrny stánok zastrešujúci rôzne divadelné predstavenia a hudobné produkcie, premieta sa v ňom naozaj len výnimočne – príkladom je premietanie muzikálu Mama Mia pri príležitosti MDŽ.

Za oneskorenie môžu podľa radnice problémy s verejným obstarávaním na dodanie premietacej 2D technológie. Na podrobnosti sme sa spýtali Zuzany Hrinkovej Siebenstichovej, referentky mesta Hlohovec pre vonkajšie vzťahy, komunikáciu a propagáciu.

V akom štádiu je verejné obstarávanie na 2D technológiu, prečo došlo k časovému sklzu?

„Prvú súťaž na obstarávanie premietacej techniky sme zákonným spôsobom zrušili, nakoľko nebolo predložených viac ako dve ponuky, z toho jedna ponuka uchádzača bola vylúčená pre nesplnenie požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky. Tento uchádzač podal námietku Úradu pre verejné obstarávanie proti vylúčeniu, ktorý vo veci rozhodol až v januári. Na základe rozhodnutia ÚVO bol vylúčený uchádzač a jeho ponuka zaradená späť do procesu verejného obstarávania. Vzhľadom na to, že sme chceli predísť akýmkoľvek pochybnostiam pri vyhodnocovaní ponúk (aj zo strany druhého uchádzača), sa mesto Hlohovec ako verejný obstarávateľ rozhodol zákonným spôsobom zrušiť predmetné verejné obstarávanie a opätovne vyhlásiť nové. Výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania 22. 2. 2019 s termínom predkladania ponúk do 11. 3.“

Ako sa zmenili podmienky obstarávania v porovnaní s pôvodnými?

„Oproti prvej súťaži sa zmenili iba podmienky preukázania skutočnosti, že uchádzači dokážu zabezpečiť sfunkčnenie celého systému digitalizácie. Ide o rôzne potvrdenia a certifikáty.“

V akom časovom horizonte sa teda spustí prevádzka kina?

„Predpokladaný termín ukončenia verejného obstarávanie je do konca marca 2019. Po podpise zmluvy je lehota na dodanie techniky 50 dní.“

Neuvažovalo mesto nad prevádzkovaním kina v krízovom režime? Ak je možné premietanie na MDŽ, prečo sa nerealizuje aspoň víkendové premietanie, napr. animované filmy pre deti?

„Príležitostne sa v kine premieta a nevylučujeme, že sa v tom nebude v nejakom režime pokračovať. Záleží nám však na tom, aby mal divák plnohodnotný zážitok z filmu, nie len z nového priestoru kina ako takého. Veríme, že verejné obstarávanie teraz dopadne dobre a nová digitálna premietacia technika v kine Úsmev sa čoskoro stane realitou.“

Foto: ilustračné

Zdroj: hlohovec.dnes24.sk