Poznáme víťaza verejnej architektonickej súťaže: Takto má vyzerať park, FOTO

Väčšina Leopoldovčanov pozná tento priestor pod názvom Starý cintorín. V rokoch 1989 až 1990 sa cintorín prestaval na park. Teraz má dostať nový vzhľad.

Martin Majtán

Mesto Leopoldov vyhlásilo súťaž k predloženiu ponuky vo verejnom obstarávaní s názvom „Projektová dokumentácia – Nový park v Leopoldove" (premena starého cintorína na park s detským ihriskom). Súťaž prebehla v dvoch kolách. Komisia nakoniec po preštudovaní prijatých koncepčných štúdií, prezentáciách účastníkov a po diskusii určila výsledné poradie takto:

1. miesto – autori: Klára Zahradníčková, Jakub Kopec, Tomáš Džadoň, spolupráca: Ondřej Fous, Luboš Zbranek

2. miesto – autori: Benjamín Brádňanský, Vít Halada, spolupráca: Mária Novotná, Ernest Bevilaqua (n/a s.r.o.)

3. miesto: autori: Zbyněk Ryška, Jan Skoupý, Denisa Kyselicová, Lucie Radilová (Refuel s.r.o.)

Mesto Leopoldov udelenie prvého miesto v súťaži odôvodnilo takto: „Komisia pokladá urbanistické riešenie za najlepšie z predložených návrhov, najmä vďaka posunutiu plotu pri Hlohoveckej ceste do polohy za kaplnku, čím sa vytvorila „piazetta“. Tá vytvára hodnotný predpriestor nového parku. Celkové riešenie pracuje sviežo s pietnym charakterom areálu."

„Novú identitu miesta návrh vytvára najmä prostredníctvom stromov. Na základe diagonálnej pôdorysnej geometrie, ktorú udala existujúca alej, autori vytvárajú plán postupného zakladania unikátnej krajinnej úpravy s takmer lesným charakterom, ktorý je v situácii mesta výnimočný. Toto riešenie zaručí pre návštevníkov príjemnú lokálnu klímu počas leta," pokračuje komisia vo svojom vyjadrení.

Páči sa vám víťazný projekt?

Za ďalšie klady tohto projektu komisia podľa svojho vyjadrenia považuje, že: „Návrh minimalizuje potrebu budúcich údržbových prác a ako jediný premýšľa nad charakterom krajinných úprav v dlhodobom horizonte. Návrh je postavený spôsobom, ktorý umožňuje veľmi voľné narábanie s umiestňovaním mobiliáru, objektov a povrchov. Je v tomto smere otvorený a jednoducho upravovateľný aj v budúcnosti."

„Komisia považuje predložený rozpočet za veľmi schematický, ale etapizovateľnosť výstavby za bezproblémovú. Komisia hodnotila kladne multidisciplinárne zloženie tímu – architekt, krajinná architektka a výtvarník," stojí ďalej vo vyjadrení komisie.

Zdroj: Dnes24.sk