Klaudia Goncalves Správy Samospráva

Poznáme členov mestských komisií: Záujem z radov odbornej verejnosti bol veľký

Poslanci Mestského zastupiteľstva na marcovom zasadnutí vyberali členov do piatich komisií. Nadpolovičnou väčšinou sa podarilo zvoliť 11 členov, 3 miesta zostávajú neobsadené.

Ilustračný obrázok k článku Poznáme členov mestských komisií: Záujem z radov odbornej verejnosti bol veľký
Foto: Erik Bojničan / Zdroj: Dnes24.sk

Vo štvrtok, 7.3.2019 sa uskutočnilo zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Programom zasadnutia boli voľby zástupcov verejnosti do piatich komisií Mestského zastupiteľstva. Prítomných bolo všetkých 17 poslancov, nikto sa neospravedlnil, zastupiteľstvo bolo uznášania schopné.

Poslanci podpísali pristúpenie k etickému kódexu verejných predstaviteľov mesta Hlohovec a prehlásenie o mlčanlivosti v súvislosti s poskytovaním informácií zo životopisov uchádzačov na posty zástupcov verejnosti do mestských komisií.

Každý z prihlásených kandidátov dostal možnosť predstaviť sa v 5 minútovom výstupe a odpovedať na prípadné doplňujúce otázky.

Následne prebehla voľba postupne pre každú jednotlivú komisiu zvlášť.

Do Komisie ekonomickej, prevodov majetku, podnikania, obchodu a služieb sa za členov prihlásilo 5 kandidátov, volili sa traja. Zvolení kadidáti: Oľga Chrenková (14 hlasov), Marián Chorvát (10 hlasov), Richard Trnený (10 hlasov).

Členov do Komisie územného plánovania, regionálneho rozvoja, dopravy a životného prostredia vyberali poslanci Mestského zastupiteľstva spomedzi 6 kandidátov, Jana Kvantová svoju žiadosť stiahla. Piati zo šiestich kandidátov sa prišli predstaviť osobne, šiesty kandidát sa odprezentoval prostredníctvom doručenej prezentácie. Zastupiteľstvo zvolilo týchto kandidátov: Patrik Voltmann (10 hlasov), Martin Halás (9 hlasov) a Jaroslav Krajčovič (9 hlasov).

Do voľby členov Komisie zdravotnej, sociálnej a bývania sa z radov odbornej verejnosti prihlásilo 7 kandidátov, dvaja záujemcovia o členstvo sa písomne vzdali – Jana Chalányová a Ján Kozák. Dvaja kandidáti svoju neúčasť ospravedlnili a predstavili sa sprostredkovane formou zaslaných prezentácií. Zvolení boli títo dvaja kandidáti: Ivona Renhartová (16 hlasov), Ľuboš Kvanta (10 hlasov).

Do Komisie vzdelávania a kultúry z radov odbornej verejnosti vyberali poslanci zo 16 kandidátov, dvaja sa písomne vzdali (Jana Chalányová a Erik Knotek), traja sa pre povinnosti ospravedlnili z neúčasti, z nich dvaja zaslali prezentácie – Ľuboš Gregor a Peter Kolišťánik. Do komisie sa volili 4 členovia, nadpolovičnú väčšinu potrebnú pre zvolenie získali však len dvaja: Maroš Kamenčík (15 hlasov) a Helena Pekarovičová (10 hlasov). Na dve voľné miesta bude vyhlásená nová voľba, rozhodovať sa bude na ďalšom zastupiteľstve.

Do Komisie športu sa prihlásilo 12 kandidátov, štyria sa ospravedlnili: Krajčo, Kováč, Ostrovský a Polakovič – predstavili sa sprostredkovane prezentáciami. Nadpolovičnou väčšinou bol zvolený len jeden kandidát – Dušan Kováč (10 hlasov). Voľba ďalšieho člena sa uskutoční na ďalšom zastupiteľstve.

Foto: ilustračné

Zdroj: hlohovec.dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie