Poslancov hlohovského zastupiteľstva čaká rokovanie: Tieto témy budú na stole

Posledné mestské zastupiteľstvo v roku 2017 čaká na hlohovských poslancov. Pozrite si, o čom budú jednať bod po bode.

Ilustračný obrázok k článku Poslancov hlohovského zastupiteľstva čaká rokovanie: Tieto témy budú na stole
Foto: Erik Bojničan / Zdroj: Dnes24.sk

Vo štvrtok 14. decembra 2017, so začiatkom o 14:00 hod. sa v Hoteli Jeleň na Námestí svätého Michala v Hlohovci uskutoční zasadnutie mestského zastupiteľstva. Na programe bude množstvo zaujímavých bodov.

Program:

 • Otvorenie
 • Schválenie programu rokovania, voľba komisií
 • Aktuálna informácia o meste
 • Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2017
 • Návrh VZN mesta Hlohovec č. 203/2017 o miestnom poplatku za rozvoj
 • Návrh VZN mesta Hlohovec č. 201/2017, ktorým sa určujú podrobnosti financovania ZUŠ, MŠ a školských zariadení na území mesta Hlohovec
 • Návrh programového rozpočtu mesta Hlohovec na r. 2018 – 2020
 • Nepeňažný vklad majetku Mesta Hlohovec do základného imania spoločnosti Vodárenské a technické služby, s.r.o.
 • Majetkovoprávne záležitosti – nájom, darovanie, zriadenie vecného bremena
 • Majetkovoprávne záležitosti – Dodatok č. 1 k ZM č. 223/2016, Dodatok č. 1 k ZM č. 226/2016, zriadenie predkupného práva, zriadenie vecného bremena
 • Majetkovoprávne záležitosti – podnájom
 • Návrh VZN mesta Hlohovec č. 202/2017 – Prevádzkový poriadok pohrebiska mesta Hlohovec a m. č. Šulekovo
 • Návrh VZN mesta Hlohovec č. 200/2017 o organizácii miestneho referenda na území mesta Hlohovec
 • Návrh VZN mesta Hlohovec č. 204/2017 o sociálnej službe Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci
 • Návrh na pridelenie bytu žiadateľke o 2-izbový nájomný byt
 • Upustenie od vymáhania pohľadávky
 • Dodatok č. 12 Zriaďovacej listiny Mestského kultúrneho centra Hlohovec
 • Predloženie projektu „Cyklistické komunikácie v meste Hlohovec a m. č. Šulekovo“ v rámci výzvy IROP č. IROP-PO1“SC122–2016–15
 • Správa o vykonaných kontrolách
 • Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018
 • Zriaďovacie listiny a dodatky k zriaďovacím listinám MŠ
 • Interpelácie
 • Rôzne
 • Záver

O 17:00 hod. bude rokovanie mestské zastupiteľstvo prerušené pre možnosť vystúpenia občanov.

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info z Hlohovca a okolia.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame