Erik Bojničan Samospráva

Poslanci s primátorom zasadnú za rokovací stôl mimoriadne: Na pretrase len dve témy!

Poslanci a primátor tento mesiac mimoriadne zasadnú k rokovaciemu stolu. Riešiť by sa mali len dve témy.

Ilustračný obrázok k článku Poslanci s primátorom zasadnú za rokovací stôl mimoriadne: Na pretrase len dve témy!
Foto: Erik Bojničan / Zdroj: Dnes24.sk

Primátor a poslanci sa zídu v máji na mimoriadnom zasadaní mestského zastupiteľstva. Dôvodom je podľa informácií od referentky pre komunikáciu a vonkajšie vzťahy Zuzany Hrinkovej Sibenstichovej potreba schválenia uznesenia MsZ, ktoré je povinnou prílohou k predkladanému projektu na modernizáciu verejného osvetlenia LED technológiou.

Priebežnú výzvu na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) na podporu obnovy verejného osvetlenia miest a obcí podľa radnice vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschop­nosť a hospodársky rast v rámci prioritnej osi 2 Energetika, opatrenie 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky.

„V prípade úspechu v tejto výzve by bolo možné do konca tohto roka vymeniť takmer polovicu svetelných bodov verejného osvetlenia v Hlohovci, čo by v tejto obnovenej časti siete prinieslo úsporu nákladov na prevádzku viac ako 50 %,“ hovorí Hrinková Siebenstichová.

Druhým bodom programu bude podľa referentky pre komunikáciu a vonkajšie vzťahy delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení. S prihliadnutím na nové volebné obdobie Mestského zastupiteľstva v Hlohovci a skutočnosť, že problémy škôl a školských zariadení sú predmetom rokovaní orgánov mesta, je podľa informácií z mesta potrebné, aby delegovanými zástupcami zriaďovateľa boli aj poslanci MsZ, ktorí budú tieto problémy na rokovaniach aktuálne a s primeranou mierou poznania a informácií riešiť.

„Preto navrhujeme odvolať tých zástupcov zriaďovateľa, ktorí prestali byť poslancami MsZ, resp. zamestnancami mesta a delegovať nových zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení. Celkovo sa mení 15 z 32 zástupcov zriaďovateľa v radách škôl. Ostatné zloženie a počet členov jednotlivých rád škôl zostávajú bez zmeny,“ uvádza referentka pre komunikáciu a vonkajšie vzťahy.

Zasadnutie MsZ sa začína v zmysle rokovacieho poriadku vo štvrtok 28. mája 2015 o 14:00. Bude sa konať v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Hlohovci.

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie