Klaudia Goncalves Rôzne Správy

Orezy zo záhrad, nebezpečný či objemný odpad: TU nájdete termíny jesenných zberov

Mesto Hlohovec zverejnilo jesenné termíny zberu a vývozu rôznych druhov odpadov z domácností pre jednotlivé mestské lokality.

Ilustračný obrázok k článku Orezy zo záhrad, nebezpečný či objemný odpad: TU nájdete termíny jesenných zberov
Zdroj: TASR

Mesto Hlohovec, ktoré zabezpečuje na území mesta zber a vývoz rôznych druhov odpadov, zverejnilo rozpis termínov vývozu a miesta pristavenia zberných kontajnerov pre jednotlivé druhy odpadov.

Zber a preprava objemných odpadov

Zber a vývoz objemných odpadov bude prebiehať v termíne od 21. do 25. októbra 2019.

Kontajnery budú na stanovištia postupne privážané 21.10.2019 v čase od 7:00 do 9:00 h. Dňa 25.10.2019 budú od 12:00 h kontajnery postupne odvážané, čím bude jesenný zber objemných odpadov ukončený.

Veľkoobjemové kontajnery budú rozmiestnené v týchto lokalitách:

 • Dolná Sihoť – vstup na sídlisko pri telefónnej búdke
 • M. Bella – na rohu pri BD č. 8
 • Závalie – medzi č. 9 a č. 11
 • Michalská – oproti BD 10 pri trafostanici TS-43
 • Vinohradská – pri parkovisku pri BD č. 13
 • Nitrianska – pri kotolni
 • Spodná časť – križovatka Jarmočná, Tehelná a Rázusova
 • Rázusova – parčík
 • Bernolákova – v križovatke s ul. Palackého
 • R. Dilonga – pri garážach BD č. 10
 • Zábranie – v parčíku v križovatke s ul. Vajanského
 • Svätopeterská – pri garážach
 • Pánska niva
 • Inovecká – v križovatke s ul. Čsl. armády
 • Mierová – bývalý Lubonas, Mier
 • Šulekovo – Seredská, Humná oproti cintorínu len do 25.10. 2019
 • Terezov – len v termíne 26. 10. 2019

Do nadrozmerného kontajnera patrí: vyradený nábytok, sedačky, postele, koberce, matrace, prepravky, staré lavičky, dvere, okná, sanita a pod.

Do nadrozmerného kontajnera nepatrí: biologicky rozložiteľný odpad, elektroodpad a nebezpečné odpady, drobný stavebný odpad, pneumatiky a pod.

Zber nebezpečného odpadu

Zber vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín (nebezpečného odpadu) bude na území mesta prebiehať v termíne od 7. do 11. októbra 2019.

Označené zberové vozidlo na zber nebezpečného odpadu bude pristavené v týchto lokalitách a dňoch:

7.10.2019:

 • od14:00 do 15:45 hod.: Sihoť – parkovisko vpravo pri vstupe na sídlisko
 • od 16:00 do 17:45 hod.: Manckovičova – parkovisko vo vnútrobloku

8.10.2019:

 • od 14:00 do 15:45 hod.: Koperníkova – Vinohradská – parkovisko v križovatke ulíc
 • od 16:00 do17:45 hod.: Nitrianska – pri kotolni

9.10.2019:

 • od14:00 do 15:45 hod.: Rázusová – parčík
 • od 16:00 do17:45 hod.: Pribinova – Železničná- parkovisko v križovatke ulíc

10.10.2019:

 • od 14:00 do 15:45 hod.: Svätopeterská – pri garážach
 • od 16:00 do17:45 hod.: Mierová – pri bývalom Lubonase

11.10.2019:

 • od 14:00 do 15:45 hod.: R. Dilonga – pri garážach BD č. 10
 • od 16:00 do 17:00 hod.: Šulekovo – Seredská – križovatka s ulicou J.Kráľa
 • od 17:15 do 17:45 hod.: Terezov – pri bytovke

Je zakázané vykladať nebezpečné odpady pred vlastné nehnuteľnosti a na verejné priestranstvá. Celoročne ich môžete tiež bezplatne odovzdať v zberných dvoroch v Šulekove a na Šoltésovej ulici v Hlohovci.

Jesenný zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO)

Zber orezov zo záhrad sa na území mesta Hlohovec uskutoční v týchto termínoch:

14.10.2019:

 • Bernolákova, Bezručova, Drevená, Družstevná, Fándlyho, Hlohová, Hurbanova, Jesenského, Kalinčiakova, Komenského, Krátka, M. R. Štefánika, Palackého, Palárikova, Pribinova, Puškinova, R. Dilonga, Rázusova, Radlinského, Rozmarínova, Slov. nár. povstania, Starý rínok, Štúrova, Tolstého, Továrenská, Zábranie, Železničná

15.10.2019:

 • Balatónska, Bottova, Jarmočná, Kamenná, Koperníkova, Kpt. Nálepku, Kukučínová, Nábrežie A. Hlinku, Nám. Sv. Michala, Nerudova, Nitrianska, Pod Šomodou, Podzámska, Pri hvezdárni, Rad mjr. Pavloviča, Sládkovičova, Šafárikova, Šomodská, Šumperská, Tajovského, Tehelná, Vinohradská, Vodárenská, Za poštou, Zajačky, Zámok

16.10.2019:

 • Cisárka, Čulenova, Dukelská, Hošták, Hviezdoslavova, Kruhová, Ľ. Zúbka, Pánska niva, Poniklecova, Rovná, Slnečná, Svätopeterská, Šoltésova, Timravy, Vansovej, Vážska

17.10.2019:

 • Čsl. armády, Arpáda Felcána, Fraňa Kráľa, Gáborská, Gorkého, Inovecká, J. A. Gagarina, Kamenohorská, Karpatská, Petra Jilemnického, Ružová, Stará hora, Veterná, M. Benku, Mierová, 9. mája

18.10.2019:

 • D. Jurkoviča, Hájska, Holubyho, Janka Kráľa, Ľ. Podjavorinskej, Mlynská, L. Novomeského, Okrúhla, Osloboditeľov, Pltnícka, Rybárska, Seredská, Školská, Šulekova, Záhradnícka

„Obyvatelia rodinných domov sú povinní orezy a konáre pripraviť do zväzkov o maximálnej dĺžke 1,5m, zviazať textilným materiálom (nie drôtom) a vyložiť pred svoj rodinný dom, najneskôr do 06:00 hod v deň odvozu. Upozorňujeme, že zároveň bude prebiehať aj vývoz BRKO z hnedých nádob a zbery budú prebiehať osobitne, samostatnými automobilmi,“ informovala radnica na svojom webe.

Foto: ilustračné

Zdroj: Mesto Hlohovec

Rýchle správy

Najčítanejšie