Utorok 23. júl 2019 Oľga  21 °C
Klaudia Goncalves Správy Samospráva

Mimoriadne rokovanie zvolalo poslancov: Rozhodovali o budúcnosti mestskej polikliniky

Aktuálna nepriaznivá situácia v Liečebni pre dlhodobo chorých (LDCH) máta nejedného obyvateľa Hlohovca. Poslanci sa preto zišli na mimoriadnom zasadnutí.

Ilustračný obrázok k článku Mimoriadne rokovanie zvolalo poslancov: Rozhodovali o budúcnosti mestskej polikliniky
Zdroj: TASR

Poslanci vo štvrtok 9. augusta na mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva schválili založenie obchodnej spoločnosti Mestská poliklinika Hlohovec, s.r.o. a taktiež majetkovú účasť mesta Hlohovec v obchodnej spoločnosti Mestská poliklinika Hlohovec, s.r.o., vo výške 100% vo forme peňažného vkladu 5 000 eur.

Do funkcie konateľa spoločnosti Mestská poliklinika Hlohovec, s.r.o., bol menovaný Tomáš Borovský. Schválením vzniku novej mestskej spoločnosti sa rozbehol celý rad potrebných úkonov. Následne po získaní povolenia na prevádzkovanie LDCH a zazmluvnení výkonov poisťovňami bude vyhlásené výberové konanie na trvalého konateľa tak, aby mohol byť nový konateľ menovaný k 1. 1. 2019.

Za zástupcov mesta Hlohovec v dozornej rade spoločnosti Mestská poliklinika Hlohovec, s.r.o. boli schválení poslanci Frýdecký, Vladovič a Pogáčová.

Nová 100-percentná mestská spoločnosti následne zabezpečí:

  • vybavenie doterajších priestorov v budove Polikliniky Hlohovec, ktoré mala doteraz prenajaté na účely LDCH spoločnosť Nemocnica s poliklinikou, s.r.o. novým zariadením (z tohto dôvodu Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o. dňa 31. 7. 2018 vypovedalo nájomnú zmluvu spoločnosti Nemocnica s poliklinikou, s.r.o., aby po uplynutí výpovednej lehoty k 31. 10. 2018 boli od 1. 11. 2018 tieto priestory k dispozícii pre novú spoločnosť)
  • odborného zástupcu a následne odborný personál
  • povolenie na poskytovanie služieb LDCH
  • rokovania o zazmluvnení poskytovaných výkonov so všetkými zdravotnými poisťovňami
  • prevádzku LDCH a poskytovanie zazmluvnených služieb

Ako sa píše v rokovacích materiáloch, v prípade, že by Nemocnica s poliklinikou, s.r.o. prestala poskytovať aj služby Ambulancie pohotovostnej služby, bude nová spoločnosť pripravená prevziať aj tieto služby, prípadne ďalšie služby, ktoré dnes zabezpečuje Nemocnica s poliklinikou.

Poslanci na zastupiteľstve tiež odhlasovali poskytnutie návratnej finančnej výpomoci z rozpočtu mesta novozaloženej mestskej spoločnosti Mestská poliklinika Hlohovec, s.r.o. vo výške 80 000 € na úhradu zabezpečenia prevádzkových výdavkov na začiatku činnosti, bežný transfer vo výške 35 100 € na zabezpečenie materiálovo – technického vybavenia, použitie prijatého kapitálového transferu z rozpočtu mesta vo výške 60 900 € na nákup súborov interiérového vybavenia.

Pred dôležitým hlasovaním niektorí poslanci opustili na protest rokovaciu sálu, čo však nenarušilo uznášaniaschopnosť zastupiteľstva. Zvyšných 13 poslancov sa hlasovania zúčastnilo a hlasy väčšiny rozhodli o budúcnosti mestskej polikliniky.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk