BTW Správy Samospráva

Mestský úrad v Hlohovci rozširuje ponuku poskytovaných služieb verejnosti

Mestský úrad od 8. apríla vychádza v ústrety požiadavkám verejnosti a spúšťa ďalšie služby. Stále však v rámci obmedzeného režimu fungovania.

Ilustračný obrázok k článku Mestský úrad v Hlohovci rozširuje ponuku poskytovaných služieb verejnosti
Zdroj: hlohovec.dnes24.sk

Klientské centrum (KC), hoci v sprísnenom prevádzkovom a hygienickom režime, začína opäť vybavovať kompletnú agendu matriky, osvedčovania listín a podpisov, evidencie obyvateľov a registra adries. Informáciu poskytla portálu hlohovec24.sk referentka pre komunikáciu mesta Hlohovec Zuzana Hrinková Siebenstichová.

„Tieto služby bude KC poskytovať vždy v pondelok, v stredu a v piatok po telefonickom dohovore s klientom na presne určený čas,“ uviedla hovorkyňa.

Na Matričný úrad a osvedčovanie listín a podpisov sa občania môžu objednávať na telefónnych číslach 033 7368 231 (v pondelok a piatok) alebo 033 7368 252 (v stredu). Pre návštevu Evidencie obyvateľov alebo Registra adries je potrebné objednať sa na 033 7368 206.

Podateľňa funguje denne prostredníctvom schránky vo vestibule. Pokiaľ klient potrebuje potvrdenie o doručení zásielky, vyznačenie času jej doručenia alebo ak doručuje nadrozmernú zásielku, ohlási zamestnankyňu KC priamo.

Pokladňa dočasne nefunguje. Úhrady poplatkov môžu občania realizovať bezhotovostným prevodom na účet mesta SK75 5600 000­0 0010 0354 9­001.

Výpisy z registra trestov, výpisy z Obchodného registra a výpisy z Katastra nehnuteľností KC dočasne neposkytuje.

Vybavenie rybárskeho lístka

Rybárske lístky v tomto čase úrad nevybavuje na počkanie. Žiadosť je potrebné podať elektronicky, emailom na msu@hlohovec.sk.

V žiadosti je potrebné uviesť meno a priezvisko, telefónne číslo, adresu, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu a obdobie, na aké požaduje rybársky lístok vydať.

Po zaplatení poplatku na účet mesta bude rybársky lístok vystavený. Pri platbe je nevyhnutné do správy pre prijímateľa uviesť: Rybársky lístok + meno a priezvisko žiadateľa. Zamestnankyne KC budú žiadateľa kontaktovať a dohodnú si spôsob doručenia.

Počas návštevy KC

Pri návšteve Klientského centra platia sprísnené pravidlá. „Do vestibulu úradu vstupujte, prosím, po jednom s rúškom alebo inou ochranou úst a nosa. Pri čakaní vonku dodržujte povinnú vzdialenosť dva metre. Odporúčame si so sebou priniesť vlastné pero. Pokiaľ sa cítite chorý, návštevu úradu odložte na neskôr,“ vyzýva občanov KC prostredníctvom hovorkyne.

„Naďalej platí, že ostatná časť budovy mestského úradu je pre verejnosť zatvorená. Všetky ostatné záležitosti môžu občania vybaviť emailom, prípadne telefonicky prostredníctvom zverejnených te­lefónnych čísel vedúcich zamestnancov. Agenda každého odboru MsÚ je zabezpečená,“ uzatvára Hrinková Siebenstichová.

Zdroj: Dnes24.sk

Najčítanejšie