Mestské politiky rozvoja Hlohovca: Pozrite si výber najzaujímavejších

V rozpočte na rok 2017 figurujú aj finančné prostriedky na zabezpečenie mestských politík rozvoja mesta. Prinášame vám výber najzaujímavejších.

Erik Bojničan
Ilustračný obrázok k článku Mestské politiky rozvoja Hlohovca: Pozrite si výber najzaujímavejších
Foto: Erik Bojničan / Zdroj: Dnes24.sk

Rozpočet Hlohovca na rok 2017 je už nejaký ten piatok známy. Poslanci ho odklepli ešte v decembri minulého roku ako prebytkový s výškou prebytku 55 648 eur pri príjmoch 19 109 266 eur a výdavkoch 19 053 618 eur. Kapitálový rozpočet je na úrovni 5 354 249 eur.

Okrem plánovaných investícií mesta v rozpočte figurujú aj napríklad mestské politiky. V rámci programu Ekonomický a priestorový rozvoj na ne poslanci vyčlenili 99 677 eur. Ich cieľom je podľa schváleného rozpočtu zabezpečiť mestské politiky v jednotlivých oblastiach rozvoja mesta. Pozrite si v našom výbere prehľad najzaujímavejších z nich:

Dopravná politika

Ako sa uvádza v rozpočte, vypracovaný materiál Dopravná politika, na ktorý je v rozpočte vyčlenených 10 000 eur, bude mať charakter doplnku ku generelu dopravy. „Bude obsahovať požiadavky reagujúce na vzdialený termín realizácie obchvatu, ako aj prvky trvalo udržateľnej mobility (PUM – plán udržateľnej mobility), ktorý je podmienkou pre čerpanie dotácií v novom programovacom období do roku 2020,“ uvádza sa v rozpočte.

Vypracovanie dopravnej politiky mesta vychádza z Programu rozvoja mesta, ktorý odsúhlasili mestskí poslanci v decembri 2015. Okrem nej v dokumente Projekty a aktivity na roky 2016 – 2023 poslanci odobrili aj most v koridore železnice, zjazdy z mosta na ceste II/513, riešenie križovania cesty II/507 so železnicou (Hviezdoslavova ul.), napojenie priemyselnej zóny Saneca a Bekaert mimo obytnej zóny či inteligentnú (alt. kruhovú) križovatku pri cintoríne.

Cyklodoprava

Podľa rozpočtu mesta by v tomto roku mali pribudnúť nové cyklochodníky, pričom sa ráta s ich nárastom o dĺžku 7,5 kilometra. V rozpočte sú na rok 2017 aj vyčlenené finančné prostriedky vo výške 3 000 eur na vypracovanie Cyklostratégie mesta, ktorá podľa tohto dokumentu bude základným materiálom pre rozvoj cyklistickej dopravy v meste.

„Jedná sa o rozpracovanie národnej stratégie na podmienky mesta, ktorá bude obsahovať okrem cyklotrás v rámci mesta a prepájajúcich mesto s regionálnymi a medzinárodnými cyklotrasami aj návrh vybavenosti na nich,“ stojí ďalej v schálenom rozpočte mesta na rok 2017.

Ďalšie plány

V rámci politík mesta Hlohovec poslanci schválili aj čiastky 3 000 eur na Komunitný plán a 10 000 eur na vytvorenie brandu mesta. Podľa schváleného rozpočtu, mesto nemá vlastnú stratégiu starostlivosti o obyvateľov v postproduktív­nom veku.

„Komunitný plán sociálnych služieb mesta Hlohovec už nevyhovuje. Je nevyhnutné vypracovať čiastkovú koncepciu starostlivosti o seniorov v meste, uvádza sa v rozpočte s tým, že cieľom je koncepcia starostlivosti o seniorov v meste zahŕňajúca úpravu a zefektívnenie fungovania Denných centier dôchodcov a ich financovania, obedy pre seniorov, možností trávenia voľného častu a športovania.

Opatrenie vytvorenia brandu mesta, podľa dokumentu schváleného poslancami, smeruje k riešeniu problému konkurencieschop­nosti mesta a regiónu. „Pre zvyšovanie konkurencieschop­nosti mesta, podporu predaja jeho produktov, ale aj prilákanie investorov a obyvateľov je nevyhnutná spoločná a na špecifikách a konkurenčných výhodách založená prezentácia územia, stojí v rozpočte mesta, podľa ktorého to prispieva k vytvoreniu identity mesta.

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info z Hlohovca a okolia.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame