Správy Práca

Mestská polícia v Hlohovci hľadá nových príslušníkov: Vypísala výberové konanie

Mali by ste záujem o prácu strážcov poriadku v službách mestskej polície v našom meste? Práve vám je určený aktuálny oznam.

Ilustračný obrázok k článku Mestská polícia v Hlohovci hľadá nových príslušníkov: Vypísala výberové konanie
Foto: Erik Bojničan / Zdroj: Dnes24.sk

Mesto Hlohovec zverejnilo na svojom webe informáciu, ktorá môže zaujať nejedného mladého muža žijúceho v našom meste. Aktuálne bolo vyhlásené Výberové konanie na pozíciu príslušníka Mestskej polície v Hlohovci.

Zverejnené boli aj požiadavky na budúceho zamestnanca. Ten by mal mať vek 21 rokov, zdravotnú, duševnú a telesnú spôsobilosť. Požadované je minimálne úplne stredoškolské vzdelanie, schopnosť presne a precízne vykonávať pracovné úlohy, mať zodpovedný prístup k pracovným povinnostiam a byť komunikatívny a spoľahlivý.

Ovládať by mal užívateľskú úroveň práce s PC a operačným systémom Windows a rovnako aj kancelárskym balíkom (Word…). Medzi ďalšie požiadavky patrí spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť a vodičský preukaz skupiny B.

Záujemcovia musia predložiť aj niektoré požadované dokumenty: Žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením tel. alebo e-mail kontaktu, životopis, výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, úradne osvedčený doklad o dosiahnutom vzdelaní a súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

„Písomnú žiadosť /rozhodujúci je dátum prijatia žiadosti/ spolu s požadovanými dokumentmi je potrebné odovzdať do 07. 06. 2018 do 12,00 hod. do podateľne MsÚ v Hlohovci alebo zaslať poštou na adresu: Mesto Hlohovec, M. R., Štefánika č. 1, 920 01, Hlohovec,“ stojí vo oznámení o vyhlásení výberového konania. Zapečatenú obálku je potrebné označiť heslom: „príslušník Mestskej polície Hlohovec – neotvárať“.

Na uchádzačov vo výberovom konaní čakajú fyzické previerky, psychologické vyšetrenie (uchádzač si sám zvolí psychológa, vyšetrenie sa prepláca len prijatým uchádzačom) a samostatný pohovor pred komisiou.

„Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky,“ informuje mesto na svojom webe.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie