Mestská LDCH spustila prevádzku: Na oddelenie prijali prvých pacientov

Mestská poliklinika Hlohovec, s.r.o. (MPHC) prijala začiatkom nového roka prvých pacientov na oddelenie pre dlhodobo chorých.

Klaudia Goncalves
Ilustračný obrázok k článku Mestská LDCH spustila prevádzku: Na oddelenie prijali prvých pacientov
Zdroj: Mesto Hlohovec

Mesto Hlohovec, ako 100% majiteľ a zakladateľ spoločnosti s ručením obmedzeným MPHC informovalo o spustení prevádzky oddelenia pre dlhodobo chorých. Prví pacienti boli na oddelenie hospitalizovaní 7. januára 2019.

Spoločnosti Nemocnica s poliklinikou, s.r.o., ktorá LDCH prevádzkovala predtým bola 31. júla 2018 vypovedaná nájomná zmluva po tom, ako hrozilo ukončenie poskytovania časti zdravotníckych služieb. Výpovedná lehota uplynula k 31. októbru.

Mesto Hlohovec sa rozhodlo pokračovať v poskytovaní zdravotníckych služieb pre dlhodobo chorých vo vlastnej réžii. Poslanci hlasovaním na mimoriadnom mestskom zastupiteľstve 9. augusta 2018 rozhodli o založení 100% mestskej spoločnosti MPHC.

“MPHC je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej 100% majiteľom a zakladateľom je mesto Hlohovec. Poskytuje lôžkovú a ambulantnú zdravotnú starostlivosť a spolupracuje s oddeleniami okolitých nemocníc v regióne. Zdravotnú starostlivosť poskytuje aj v geriatrickej ambulancii a internej ambulancii,” informuje radnica mesta Hlohovec na svojej webovej stránke.

Liečebňa dlhodobo chorých bude poskytovať zdravotnú starostlivosť nielen pacientom s komplikáciami chronických chorôb, ktoré si vyžadujú sústavnú lekársku starostlivosť, ale i paliatívnu starostlivosť pre pacientov v terminálnom štádiu ochorenia.

“LDCH je pripravená poskytovať pacientom odbornú starostlivosť s kapacitou oddelenia 33 lôžok,” informovala radnica na svojom webe.

Zdroj: Mesto Hlohovec