Mesto Leopoldov vydalo turistické známky: Čo na nich môžete nájsť?

Novinka pre návštevníkov mesta. Leopoldov sa môže pochváliť vlastnými turistickými známkami. Pozrite, čo je na nich.

Martin Majtán

Turistické známky sú okrúhle, drevené, vypaľované plakety, ktoré sú suvenírom a zároveň „potvrdením“ o dosiahnutí turisticky atraktívneho miesta. Svojimi vlastnými sa môže pochváliť aj mesto Leopoldov. Zoženiete ich iba na miestnom mestskom úrade.

Nadväzujúci číslovaný rad známok sleduje hrebene hôr, toky splavných riek, mapuje hrady, zámky, prírodné aj technické pamiatky, historické mestá, sprístupnené jaskyne, zoologické záhrady a mnoho ďalších zaujímavých miest.

Turistická známka pre Leopoldov je označená číslom 781. Leopoldov sa tak pridal k stovkám turistických miest. Na drevenej známke je historické zobrazenie Mostu na trolaskoch, pod ktorým preteká rieka Váh. Nad mostom je umiestnený symbol mesta Leopoldov.

Zdroj: Mesto Leopoldov

Most vznikol ešte počas stavby pevnosti v rokoch 1665 až 1669. Postavili ho nad jedným z ramien bohato meandrujúceho Váhu. Spájal tak západnú bránu s pôvodnou osadou, v ktorej sa usadili robotníci z pevnosti.

Svoju funkciu most plnil ešte donedávna. Pred päťdesiatimi piatimi rokmi sa pod ním vo vysychajúcom ramene Váhu čľapotali husi a kačice. Svedčí o tom napokon aj pomenovanie lokality, ktoré je motivované tvarom pôvodného ramena a odvodené od latinského slova trulla, čiže panvica. Aj preto sa v mnohých mapách uvádza názov Trulasky.

Tit. foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk