Máte riadiace schopnosti a pedagogické vzdelanie? Dve hlohovské školy hľadajú riaditeľa

Mesto Hlohovec vyhlásilo výberové konania na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky dvoch hlohovských škôl. Uzávierka pre podanie žiadostí je v októbri 2018.

Klaudia Goncalves
Ilustračný obrázok k článku Máte riadiace schopnosti a pedagogické vzdelanie? Dve hlohovské školy hľadajú riaditeľa
Zdroj: TASR

Ak máte pedagogickú prax a riadiace schopnosti, môžete sa uchádzať o post riaditeľa/ riaditeľky na týchto dvoch hlohovských školách: Základná škola s materskou školou A. Felcána (do 11.10.2018 do 12:00hod.) a Základná škola s materskou školou Kopernikova (do 10.10.2018 do 12:00hod.).

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s overenými kópiami o dosiahnutom vzdelaní a absolvovaní prvej atestácie, potvrdením o dĺžke pedagogickej činnosti, profesijným životopisom a výpisom z registra trestov môžu uchádzači zaslať poštou, alebo doručiť osobne na podateľnu Mestského úradu s označením „Výberové konanie na riaditeľa ZŠ a MŠ A.Felcána/Koper­nikova.

Okrem uvedených dokumentov treba k žiadosti priložiť lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, súhlas s použitím osobných údajov a čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvedených v žiadosti.

Každý z kandidátov na danú pozíciu si tiež musí pripraviť písomný návrh koncepcie rozvoja školy v rozsahu maximálne 6–10 strán.

Do výberového konania budú zaradení iba uchádzači, ktorí spĺňajú požadované podmienky.

Foto: ilustračné

Zdroj: Mesto Hlohovec