Klaudia Goncalves Rôzne Správy

Máte doma nadrozmerný odpad? Na TÝCHTO miestach budú pristavené kontajnery

Mesto Hlohovec bude v októbri 2018 na území mesta a v miestnej časti Šulekovo zabezpečovať zber a prepravu objemných odpadov. Aký odpad do tejto kategórie spadá a v akých lokalitách budú pristavené kontajnery sa dozviete z článku.

Ilustračný obrázok k článku Máte doma nadrozmerný odpad? Na TÝCHTO miestach budú pristavené kontajnery
Zdroj: TASR

Okrem zberu nebezpečného odpadu, ktorý sa uskutoční v termíne od 1. do 5. októbra 2018, o podrobnostiach ktorého sme informovali v uplynulých dňoch, bude mesto Hlohovec zabezpečovať aj zber a odvoz objemného odpadu.

Radnica o tom informovala prostredníctvom svojej webovej stránky a iných informačných kanálov: “Mesto Hlohovec zabezpečuje v dňoch 8. – 11. októbra 2018 zber a prepravu objemných odpadov na území mesta a v miestnej časti Šulekovo.”

Termíny a miesta pristavenia veľkoobjemových kontajnerov

 • Dolná Sihoť – vstup na sídlisko pri telefónnej búdke
 • M. Bella – na rohu pri BD č. 8
 • Závalie – medzi č. 9 a 11
 • Michalská – oproti BD 10 pri trafostanici TS-43
 • Vinohradská – pri parkovisku pri BD č. 13
 • Nitrianska – pri kotolni
 • Spodná časť spájajúca ulice Jarmočnú, Tehelná a Rázusovu
 • Rázusova – parčík
 • Bernolákova – v križovatke s ul. Palackého
 • R. Dilonga – pri garážach pri BD č. 10
 • Zábranie – v parčíku s križovatkou ul. Vajanského
 • Svätopeterská – pri garážach
 • Pánska niva
 • Inovecká – v križovatke s ul. Čsl. Armády
 • Mierová (bývalý Lubonas, Mier)
 • Šulekovo – Seredská, Humná oproti cintorínu, len do 10. 10.
 • Terezov – len v termíne 11. 10. 2018

Na všetkých stanovištiach budú veľkoobjemové kontajnery pristavené od pondelka, 8. 10. do štvrtka, 11.10. okrem lokality Terezov, kde bude kontajner k dispozícii iba jeden deň. Naplnené kontajnery budú priebežne vyvážané.

Aký odpad spadá do kategórie veľkorozmerného?

„Veľkorozmerný a veľkoobjemový odpad je komunálny odpad, ktorý sa pre svoju veľkosť nevojde do bežných zberných nádob a kontajnerov (napr. vyradený nábytok, sedačky, postele, koberce, matrace, prepravky, staré lavičky, dvere, okná, sanita a pod.). Nábytok je potrebné pred vložením do kontajnerov rozobrať,“ informuje mesto na svojom webe.

Čo do kontajnerov nepatrí?

„Do kontajnerov sa zakazuje vkladať: biologicky rozložiteľný odpad (orezy z drevín, viniča, odpad zo záhrad a kuchyne) – jeho zber prebieha od 15.10. do 19.10.2018, elektroodpad a nebezpečné odpady (vytriedený odpad z domácností s obsahom škodlivín), jeho zber prebieha od 01.10. do 05.10.2018, odpad môžete celoročne bezplatne odovzdať v zberných dvoroch, drobný stavebný odpad, ktorý sa odovzdáva výlučne na Zberný dvor I. na Priemyselnej ul. v Šulekove a je spoplatnený, pneumatiky, ktoré sa zbierajú prostredníctvom distribútora pneumatík, ich zoznam je zverejnený na webovom sídle mesta a na verejných tabuliach,“ informuje ďalej radnica vo svojom ozname.

Foto: ilustračné

Zdroj: Mesto Hlohovec

Rýchle správy

Najčítanejšie