Leopoldovské zastupiteľstvo rozdelilo dotácie: Ktoré organizácie ich získali?

Dotácie boli pridelené devätnástim organizáciám pôsobiacich v Leopoldove. Celkovo bolo rozdelených 32 550 eur.

Martin Majtán
Ilustračný obrázok k článku Leopoldovské zastupiteľstvo rozdelilo dotácie: Ktoré organizácie ich získali?
Zdroj: TASR

Na ostatnom zastupiteľstve mesta Leopoldov sa riešilo množstvo rôznych tém. Okrem iného mestskí poslanci rozdelili dotácie pre organizácie pracujúce v našom meste.

Oproti minulému roku pribudli tri nové neičové organizácie, ktoré získali dotáciu:

  • NS Športovcov – Dušan Kliman – fitness centrum pod kinom osveta. Cieľ: skvalitniť služby pre návštevníkov fitness a udržiavať majetok mesta v dobrom stave.
  • Martin Majtán – Teahouse – Voľno – časové centrum pre širokú verejnosť za oblasť vzdelávanie, záujmová a umelecká činnosť s cieľom vytvoriť podmienky k týmto aktivitám pre širokú verejnosť. Organizovať prednášky, workshopy a občianske diskusie, možnosť pobavenia sa pri spoločenských hrách, oddýchnuť si pri dobrej knihe v príjemnom prostredí v klube pod 60. bytovou jednotkou na ulici 1. Mája 105.
  • Jozef Šantavý – Podujatie ,,Noc kostolov" so zámerom oboznámiť verejnosť s históriou a súčasnosťou kostola sv. Ignáca, ponúknuť verejnosti kultúrny program a sprístupniť miesta, kam sa bežný človek nedostane.

Pre organizácie, ktoré nemajú IČO boli vyčlenené finančné prostriedky:

01. Rehabilitačné cvičenie: 200,– Eur

02. Oddiel rekreačnej telesnej výchovy a športu: 200,– Eur

03. Joga pre všetkých: 150,– Eur

04. Neregistrovaní stolní tenisti: 200,– Eur

05. NS Skarabeus 750,– Eur

06. NS Športovcov 750,– Eur

07. Martin Majtán 600,– Eur

08. Jozef Šantavý 350,– Eur

Spolu: 3.200,– Eur

Pre organizácie, ktoré majú IČO boli vyčlenené finančné prostriedky:

01. Rímskokatolícka cirkev Farnosť Leopoldov 1.000,– Eur

02. Mestský stolno-tenisový klub 3.000,– Eur

03. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 150,– Eur

04. Leopoldovský tenisový klub LTC 900,– Eur

05. Nohejbalový klub Leopoldov 700,– Eur

06. ZO Slovenský zväz TPCCH Leopoldov 2.000,– Eur

07. Leopoldovský jazdecký oddiel Oklahoma 1.000,– Eur

08. Občianske združenie dôchodcov ŠANEC 4.000,– Eur

09. Mestský telovýchovný klub MTK 14.000,– Eur

10. ZO Štrkovka ZO SZZ č. 16 – 112 2.000,– Eur

11. OZ Pranier 600,– Eur

Spolu: 29.350, -Eur

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk