Kto bude vo vedení mestských spoločností? Príďte položiť kandidátom otázky

V najbližších dňoch sa uskutočnia výberové konania na obsadenie funkcií konateľov dvoch mestských obchodných spoločností. Obe konania sú prístupné verejnosti.

Klaudia Goncalves
Ilustračný obrázok k článku Kto bude vo vedení mestských spoločností? Príďte položiť kandidátom otázky
Foto: Erik Bojničan / Zdroj: Dnes24.sk

V stredu 6. februára a v piatok 8. februára 2019 sa uskutočnia výberové konania na obsadenie funkcií konateľov dvoch obchodných spoločností s majetkovou účasťou Mesta Hlohovec. Obe konania sú verejné s možnosťou klásť uchádzačom otázky k prezentovaným projektom. Informovala o tom radnica na svojej webovej stránke.

Výberové konanie na obsadenie funkcie konateľa Vodárenskej spoločnosti Hlohovec, s.r.o. sa uskutoční v stredu 6. februára 2019. Verejná časť bude prebiehať v Kine Úsmev od 13:00.

„Do výberového konania sa prihlásili dvaja uchádzači. Každý z nich bude mať k dispozícii 30 minút, v rámci ktorých je 15 minút vyhradených na predstavenie a prezentáciu projektu. Ostatných 15 minút majú k dispozícii členovia výberovej komisie a verejnosť na kladenie otázok k prezentovanému projektu. Následne sa bude konať neverejná časť výberového konania, kde výberová komisia overí schopnosti a odborné znalosti uchádzača ústnym pohovorom,“ informovala radnica.

V piatok 8. februára 2019 sa uskutoční výberové konanie na obsadenie funkcie konateľa Mestskej polikliniky Hlohovec, s.r.o.

Toto výberové konanie bude prebiehať rovnakým spôsobom v Kine Úsmev od 13:00. Zúčastnia sa ho dvaja uchádzači.

Obidve výberové komisie majú sedem členov. Zastúpenie v nich majú odborní zamestnanci Mestského úradu v Hlohovci, poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec, odborný garant z predmetnej oblasti a konzultant pre oblasť manažérskych zručností. Po vypočutí kandidátov ich komisia vyhodnotí.

Ak komisia vyberie úspešného uchádzača na funkciu konateľa, odporučí ho primátorovi mesta. Následne, ak sa s uchádzačom primátor dohodne na podmienkach výkonu funkcie, predloží mestskému zastupiteľstvu návrh na schválenie uchádzača do funkcie. Posledným krokom k vymenovaniu úspešného uchádzača do funkcie je jeho rozhodnutie primátora mesta ako jediného spoločníka v obchodných spoločnostiach mes­ta.

Foto: ilustračné

Zdroj: Mesto Hlohovec