BTW Správy Samospráva

Kraj hospodáril s prebytkom viac ako 12 miliónov eur, doplní rezervný fond

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 12,814 milióna eur je výsledkom hospodárenia Trnavského samosprávneho kraja za minulý rok.

Ilustračný obrázok k článku Kraj hospodáril s prebytkom viac ako 12 miliónov eur, doplní rezervný fond
Foto: Peter Bestvina / Zdroj: Dnes24.sk

Prevažnú časť týchto financií chce vložiť do rezervného fondu pre nasledujúce obdobie. Vyplynulo to z utorkového rokovania krajského zastupiteľstva v Trnave.

Príjmy bežného rozpočtu boli v roku 2019 na úrovni 158,386 milióna eur a výdavky 132,348 milióna eur. Plusový rozdiel znížil záporný výsledok kapitálového rozpočtu vo výške 11,935 milióna eur.

Pomohli príjmy z daní

„V priebehu roka 2019 bolo vykonaných deväť úprav rozpočtu. Najvyšší nárast bol zaznamenaný na položke daňových príjmov, ktoré vzrástli o viac ako 6 miliónov eur. Ich zvýšenie sa v rozpočte prejavilo na strane príjmov presunmi medzi jednotlivými príjmovými zložkami a na výdavkovej strane rozpočtu financovaním výdavkov, s ktorými sa nepočítalo pri návrhu rozpočtu a boli potrebné na zabezpečovanie fungovania samosprávneho kraja,“ konštatoval predseda TTSK Jozef Viskupič.

Zvýšenie výdavkov

Najvýznamnejšie rozpočtové opatrenie, ako uviedol, predstavoval dosah legislatívy – výdavky na valorizáciu platov a rekreačné poukazy, zvýšené príplatky za prácu v sobotu, nedeľu a vo sviatok i za nočnú prácu v zariadeniach sociálnych služieb v objeme celkovo 1,5 milióna eur. Okrem iného sa zvýšil rozpočet na rekonštrukciu ciest a projektovú dokumentáciu v celkovom objeme 1 milión eur.

Ďalšie navýšenia

Do rozpočtu boli v priebehu roka zapracované ďalšie skutočnosti, najmä doplatok preukázanej straty dopravcov v prímestskej doprave za rok 2018 z prostriedkov rezervného fondu vo výške 2,575 milióna eur, plánované čerpanie návratnej finančnej výpomoci v objeme 1 milión eur na prípravnú dokumentáciu pre rekonštrukciu cestnej siete a poskytnutie návratnej finančnej výpomoci vo výške 688.500 eur spoločnosti Letisko Piešťany, na úhradu záväzkov na dani z nehnuteľností voči mestu Piešťany.

Korona a rozpočet

Poslanci schválili aj prvú zmenu tohtoročného rozpočtu, ktorá je ovplyvnená koronakrízou. Úspory v bežnom rozpočte sa presunú ako náhrada očakávaného výpadku príjmov za prvý polrok v kultúrnych zariadeniach, jedálňach, internátoch či zariadeniach sociálnych služieb, ktorých prevádzka bola počas trvajúcich opatrení pozastavená, a tiež na krytie zvýšených výdavkov v súvislosti s dezinfekciou priestorov, nákupom ochranných prostriedkov či zakúpením materiálnej pomoci do karanténnych centier.

Zdroj: Dnes24.sk/TASR

Rýchle správy

Najčítanejšie