BTW Samospráva

Koronavírus: Samospráva kontroluje dodržiavanie nariadení v teréne

Vo väčšine prípadov prevádzkovatelia rešpektujú prijaté opatrenia. Niekoľko otvorených prevádzok polícia riešila iba dohovorom.

Ilustračný obrázok k článku Koronavírus: Samospráva kontroluje dodržiavanie nariadení v teréne
Zdroj: TASR

Takmer denne u nás pribúdajú nové opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19. Opatrenia sú v súlade s nariadeniami Vlády SR a Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia, podľa ktorého je cieľom opatrení „ochrana zdravia ľudí a predchádzanie úmrtiam.“

Tieto opatrenia sú pre naplnenie cieľa kľúčové, pretože vychádzajú „z poznatkov iných krajín a vývoja epidémie v rôznych regiónoch sveta pri vysokej pravdepodobnosti ohrozenia a možného zasiahnutia ochorením COVID-19 u veľkého počtu obyvateľov, najmä skupín, u ktorých sa najviac pozoroval ťažký priebeh a úmrtnosť.“, ako je uvedené v opatreniach ÚVZSR z 15. marca 2020.

Aby opatrenia boli účinné, je nevyhnutné, aby ich verejnosť rešpektovala do najväčšej možnej miery. Preto je nevyhnutná kontrola dodržiavania nariadení a možnosť ich vymáhania.

Kontrola nariadení

Aké právomoci má v tejto súvislosti v rukách samospráva?

„Mestská polícia mesta Trnava bude venovať pozornosť dodržiavaniu rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR, resp. iných zodpovedných orgánov štátu.“, vyjadrila sa Veronika Majtánová, hovorkyňa Mesta Trnava. Mestská polícia v podstate mohla kontrolovať, či sú zatvorené školy a napomínať deti, aby sa v skupinkách nezdržiavali na detských ihrisách. Od dnes (16.3.) má Mestská polícia k dispozícii nové právomoci:

„Platí zákaz otvorenia prevádzok poskytujúcich služby a predaj tovaru okrem vymenovaných prevádzok.“, doplnila Majtánová.

Ako problematickú vnímala situáciu referentka komunikácie mesta Hlohovec, Zuzana Hrinková Siebenstichová. Až doteraz podľa nej mesto nemalo žiadne oficiálne výstupy zo zasadnutia Ústredného krízového štábu z 12.3., len sprostredkované informácie z tlačovej besedy premiéra, okrem aktualizovanej verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorá rieši najmä režim osôb vracajúcich sa zo zahraničia.

„Až doteraz sme čakali na spresnenie prevádzok, ktoré majú byť zatvorené aj na pomenovanie zodpovedných štátnych orgánov, ktoré majú zabezpečiť kontrolu dodržiavania tohto opatrenia.“, uviedla Hrinková.

Vymáhanie nápravy

Aký je postup samosprávy pri odhalení porušenia opatrení?

„V prípade zistenia, že zákazy a nariadenia sú porušované (napr. zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia), mestská polícia vyzvala zodpovednú osobu, aby okamžite upustila od protiprávneho konania. Vzhľadom k prísnejším a jasne vymedzeným opatreniam od 16.3. sa bude Mestská polícia tejto záležitosti intenzívne venovať a v prípade porušovania nariadenia, ktoré vydal krízový štáb SR, bude oznamovať protiprávne konania konkrétnych subjektov kompetentným orgánom.“ upresnila hovorkyňa Mesta Trnava.

„Mestská polícia Hlohovec kontroluje dodržiavanie nariadení v teréne. V drvivej väčšine prípadov prevádzkovatelia rešpektujú prijaté opatrenia. Prevádzky, ktoré mali otvorené, polícia riešila iba dohovorom.“, dodala hovorkyňa Hlohovca.

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie