Keď spoja sily škola i mesto: ZŠ sv. Jozefa sa teší z nového ihriska

Základná škola sv. Jozefa v Hlohovci má dôvod k oslave. Za prítomnosti žiakov a hostí posvätili nové multifunkčné ihrisko.

Klaudia Goncalves
Ilustračný obrázok k článku Keď spoja sily škola i mesto: ZŠ sv. Jozefa sa teší z nového ihriska
Zdroj: ZŠ sv. Jozefa

Asfaltové ihrisko patriace k ZŠ sv. Jozefa bolo už roky v nevyhovujúcom až havarijnom stave. Škola samotná nedisponuje vlastnou telocvičňou a prenajíma si priestory telocvične na Gymnáziu Ivana Kupca. Outdoorové ihrisko sa tak trvalo využívalo na hodiny telesnej výchovy, pokiaľ to počasie dovoľovalo.

Keďže škola sídli v prenajatých priestoroch patriacich mestu, požiadala o súčinnosť v rekonštrukcii mesto Hlohovec. V marci 2018 sa v réžii a na náklady školy zrekonštruoval podklad. Mesto sa postaralo o ostatné – o osvetlenie a samotné multifunkčné ihrisko.

„Nové multifunkčné Ihrisko bolo odovzdané do správy školy primátorom mesta Hlohovec M. Kollárom a zároveň posvätené vdp. dekanom J. Schwarzom,“ informova ZŠ sv. Jozefa na svojom facebooku.

Najväčšiu radosť majú deti, ktoré sa tešia na hodiny TEv na obnovenom ihrisku. Škola zároveň dúfa aj v obnovu okien, ktoré sú dlhodobo v havarijnom stave.

„Od primátora sme sa dozvedeli, že výzva na verejné obstarávanie na obnovu okien je pripravená. Držte nám palce!,“ vyjadrila radosť z prísľubu na ďalšiu rekonštrukciu ZŠ sv. Jozefa.

Zdroj: hlohovec.dnes24.sk