Hlohovská radnica informuje o voľných miestach: Trúfli by ste si na takýto džob?

Mestský úrad v Hlohovci informuje o voľných pracovných pozíciách, na ktoré sa hľadajú záujemcovia. O aké fleky ide a trúfli by ste si na ne?

Erik Bojničan
Ilustračný obrázok k článku Hlohovská radnica informuje o voľných miestach: Trúfli by ste si na takýto džob?
Foto: Erik Bojničan / Zdroj: Dnes24.sk

Hlohovecká radnica informuje o voľných džoboch, na ktoré sa hľadajú záujemcovia. Vyhlásené je totiž výberové konanie na dva voľné pracovné miesta príslušníka Mestskej polície Hlohovec. Ak by ste si na takúto prácu trúfli a o spomínané pozície mali záujem, máte možnosť. Musíte však spĺňať požiadavky.

Medzi požiadavky na zamestnanca hlohoveckej mestskej polície patria:

  • vek 21 rokov, zdravotná, duševná a telesná spôsobilosť,
  • minimálne úplné stredné vzdelanie,
  • schopnosť presne a precízne vykonávať pracovné úlohy,
  • zodpovedný prístup k pracovným povinnostiam,
  • komunikatívnosť, spoľahlivosť,
  • užívateľská úroveň práce s PC a operačným systémom Windows ,
  • užívateľská úroveň používania kancelárskeho softvéru/Word/,
  • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
  • bezúhonnosť,
  • vodičský preukaz skupiny B

Žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením kontaktu, životopisom, výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, úradne osvedčeným dokladom o dosiahnutom vzdelaní a súhlasom so spracovaním osobných údajov je potrebné odovzdať do 14. 7. 2017 do 12,00 hod. do podateľne Mestského úradu v Hlohovci alebo zaslať poštou na adresu: Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec.

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info z Hlohovca a okolia.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame