Zuzana Jakubičková Samospráva

Hlohoveckí poslanci odklepli primátorovi vyšší plat: Od apríla zarobí 3956 €

Mestské zastupiteľstvo v Hlohovci opäť zasadlo. Na stôl bolo predložených 17 rokovacích bodov, medzi ktorými sa našli aj vážne témy. Rozhodovalo sa o plate primátora Dvorana, regulovanom parkovaní, či zámere prevádzkovateľa skládky Vlčie Hory.

Ilustračný obrázok k článku Hlohoveckí poslanci odklepli primátorovi vyšší plat: Od apríla zarobí 3956 €
Foto: Zuzana Jakubičková / Zdroj: Dnes24.sk

V Kultúrnom dome to vo štvrtok opäť žilo. O 9:00 hod. začalo 21 poslancov na čele s primátorom mesta rozhodovať o veciach, ktoré sa týkajú priamo mesta Hlohovec. Našli sa však témy, pri ktorých sa názory poslancov rozchádzali.

Jednou z takýchto tém bolo prerokovanie platu primátora. V predošlých obdobiach odsúhlasili primátorovi Petrovi Dvoranovi maximálne 70% zvýšenie zákonom stanoveného základu. Stalo sa tak na mestskom zastupiteľstve, 26.4.2012, kedy 12 poslancov hlasovalo za Dvoranov plat vo výške 3 862 €.

Táto situácia sa mala vo štvrtok zopakovať a plat primátora by tak dosiahol 3956 €. Rozprava k tomuto body bola dlhá. Poslanec Voltmann navrhol, aby bol plat primátora navýšený iba o 20% a nie o 70%. Za návrh hlasovalo 7 poslancov, 6 bolo proti a 8 sa hlasovanie zdržalo. Tento návrh neprešiel.

Ďalší sa do rozpravy prihlásil poslanec Behúl. Bol nespokojný so situáciou v meste a s prácou primátora. Podľa neho by sa mal plat primátora odvíjať od jeho výkonov a mal by byť niečím zdôvodnený. Spomenul pár pálčivých tém, ktoré za dva roky nebolo mesto schopné zrealizovať. Medzi nimi Hlohovecký zámok, vybudovanie obchvatu, vybudovanie mostu, plaváreň a iné. „Ja viem, že sa to v najbližších rokoch nepodarí, ale vždy sa dá zo strany primátora urobiť niekoľko krokov, ktoré budú tlačiť na riešenie týchto problémov. A to nie len doprava, ale aj kultúra, šport a infraštruktúra. Toto by malo byť zdôvodnením toho návrhu prečo máme zvýšiť o 70%“, vyjadril sa poslanec Behúl k zvýšeniu platu primátora. K jeho názoru sa priklonilo niekoľko ďalších poslancov.

Nasledoval poslanec Pestún, ktorý navrhol zvýšenie o 40% a primátor dal o tomto návrhu opäť hlasovať. 8 poslancov hlasovalo za tento návrh, 4 boli proti a 9 sa zdržalo. Návrh neschválili.

Po ukončení rozpravy prišla chvíľa pravdy a poslanci hlasovali za pôvodný návrh v plnom znení. Teda zvýšenie zákonom stanoveného platu o 70%, čo po uplatnení priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2012 vo výške 805 € predstavuje od 1.1.2013 3 956 €.

Hlasovanie:
Za – 11
Proti – 7
Zdržalo sa – 3

Návrh prešiel v plnom znení a primátor mesta bude s platnosťou od 1.4.2013 poberať plat vo výške 3956 €.

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie