Hlohovec má schválený rozpočet: V roku 2018 bude hospodáriť s takouto sumou

Na programe decembrového zastupiteľstva bol i rozpočet na budúci kalendárny rok. Takto vyzerajú dôležité cifry Hlohovca.

Ilustračný obrázok k článku Hlohovec má schválený rozpočet: V roku 2018 bude hospodáriť s takouto sumou
Zdroj: TASR

Hlohovskí poslanci sa na svojom svojom ostatnom zasadnutí okrem iného venovali i schvaľovaniu programového rozpočtu mesta. Predpokladané príjmy mesta bez finančných operácií podľa schváleného rozpočtu na rok 2018 sú vo výške 18 852 152 eur, z toho bežné príjmy 16 202 639 eur a kapitálové príjmy 2 649 513 eur.

Príjmové finančné operácie sú zaradené do rozpočtu v sume 4 931 138 eur z toho prostriedky rezervného fondu vo výške 2 335 911 eur, účelové prostriedky nevyčerpané v predchádzajúcich rokoch v sume 69 242 eur, splatenie návratnej finančnej výpomoci spoločnosťou Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o. v sume 40 000 eur.

Do rozpočtu sú zaradené i úverové zdroje v sume 2 485 985 eur, z toho dočerpanie úveru prijatého v roku 2017 vo výške 646 627 eur a nový úver na investičné akcie 2018 v sume 1 839 358 eur. Rozpočet na rok 2018 bol zostavený ako prebytkový vo výške príjmov 23 783 290 eur a výdavkov 23 760 576 eur (prebytok 22 714 eur).

Bežný rozpočet bol podľa tohto dokumentu zostavený ako prebytkový s výškou prebytku 680 236 eur, kapitálový rozpočet je schodkový, pričom výška schodku 5 397 086 eur je krytá prebytkom finančných operácií – v celkovej výške prebytku 4 739 564 eur, kapitálovými príjmami vo výške 2 649 513 eur a prebytkom bežného rozpočtu.

Schválený rozpočet na rok 2018:

Bežný rozpočet:
Príjmy: 16 202 639 €
Výdavky: 15 522 403 €
Prebytok: + 680 236 €

Kapitálový rozpočet:
Príjmy: 2 649 513 €
Výdavky: 8 046 599 €
Schodok: – 5 397 086 €

Finančné operácie:
Príjmové FO: 4 931 138 €
Výdavky: 191 574 €
Prebytok: + 4 739 564 €

Celkový rozpočet mesta:
príjmy: 23 783 290 €
výdavky: 23 760 576 €
prebytkový: + 22 714 €

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info z Hlohovca a okolia.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame