Navrhol prvú slovenskú známku: Pripomíname si narodenie hlohovského rodáka Jozefa Baláža

V marci si pripomíname výročie narodenia významného hlohovského rodáka, výtvarného umelca Jozefa Baláža, autora prvej slovenskej známky.

Klaudia Goncalves
Ilustračný obrázok k článku Navrhol prvú slovenskú známku: Pripomíname si narodenie hlohovského rodáka Jozefa Baláža
Zdroj: TASR

Jozef Baláž sa narodil 14.3.1923 v Hlo­hovci do rodiny železničiara Jána a jeho manželky Márie. Mal sestru Marienku, ktorá taktiež ovplývala výtvarným nadaním. V Hlohovci absolvoval tretiu ľudovú triedu a stal sa skautom. Základnú školu však už ukončil v Pezinku, kam sa rodina presťahovala, keď Jozefov otec dostal prácu v Bratislave.

Ako o ňom uvádza Literárny týždenník, Jozef sa vyučil za reprodukčného grafika v Slovenskej Grafii Bratislava, študoval na SVŠT na oddelení kreslenia a maľovania v Bratislave a zároveň ako výtvarný a technický redaktor spolupracoval s časopismi Obrazový život a Slovenský svet.

Absolvoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave na oddelení krajinárskeho maliarstva a ako štipendista v poslednom roku štúdia na VŠVU Akadémiu výtvarných umení v Sofii.

Bol dvorným ilustrátorom týždenníka Život a členom umeleckého združenia Klubu grafikov, tiež vedúcim tajomníkom na Zväze slovenských výtvarných umelcov, čestným členom združenia Bulharských grafikov a prvý predseda Realizačnej komisie známkovej tvorby pri MDPaT SR.

Jozef Baláž patril medzi špičkových slovenských grafikov a ilustrátorov, tvoril tapisérie, artprotisy a monumentálnu nástennú mozaiku. Patril medzi priekopníkov slovenskej známkovej tvorby. Medzi jeho prvotiny patria výtvarne pôsobivé známky z emisie 10. výročie TANAP-u. Bol členom tvorivých skupín Život a Klub grafikov. V r. 1977 bol ocenený titulom zaslúžilý umelec. V r. 2001 získal štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy. Dlhé roky žil a tvoril v Pezinku.

Na známkach zobrazil množstvo dôležitých osobností našej histórie, od panovníkov po významných dejateľov.

Jozef Baláž bol autorom prvej slovenskej poštovej známky nášho samostatného demokratického štátu – Slovenskej republiky – s námetom slovenský štátny znak v nominálnej hodnote osem slovenských korún.

Jozef Baláž zomrel 6.7.2006 v Bra­tislave.

Foto: ilustračné

Zdroj: hlohovec.dnes24.sk