Rozmýšľate o novej práci a malo by to byť v Hlohovci? Takéto ponuky zverejnila radnica!

Hľadáte si prácu alebo rozmýšľate o zmene a malo by to byť v Hlohovci? Nasledujúce riadky by v takom prípade nemali ujsť vašej pozornosti.

Erik Bojničan
Ilustračný obrázok k článku Rozmýšľate o novej práci a malo by to byť v Hlohovci? Takéto ponuky zverejnila radnica!
Foto: Erik Bojničan / Zdroj: Dnes24.sk

Mesto Hlohovec ohlásilo voľné pracovné miesta. Hľadá vhodných kandidátov na obsadenie troch pracovných pozícií. Pozrite si, ktorých postov sa to týka aj aké sú stanovené podmienky.

Referent pre právne zabezpečenie (právnik)

Podmienky účasti: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore právo, práca s PC (Word, Excel, internet), právna prax minimálne 1 rok, znalosť legislatívy v oblasti samosprávy, prax v oblasti konania pre súdom, správneho konania a exekučného konania vítaná, prax v oblasti verejnej správy vítaná

Osobnostné predpoklady: vysoké pracovné nasadenie, motivácia pre prácu vo verejnom záujme, iniciatívny prístup, schopnosť učiť sa nové veci a získať prehľad v kompetenciách samosprávy, komunikačné zručnosti, príjemná osobnosť so zodpovedným prístupom k práci, spoľahlivosť a flexibilita, precíznosť a presnosť, samostatnosť, analytické myslenie

Písomnú prihlášku pre pohovor spolu so: štruktúrovaným životopisom, overeným dokladom o vzdelaní, výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace, súhlasom so spracovaním osobných údajov je potrebné do 18. 04. 2017 do 15.00 h odovzdať osobne do podateľne MsÚ v Hlohovci alebo zaslať poštou na adresu: Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do pohovoru zaradené.

Personálny referent

Podmienky účasti: stredoškolské vzdelanie, prax v oblasti personalistiky minimálne 3 roky, bezúhonnosť, znalosť legislatívy v oblasti pracovno-právnych vzťahov, kurzy, certifikáty v danom odbore vítané, práca s PC (Word, Excel, internet)

Osobnostné predpoklady: vysoké pracovné nasadenie, organizačné a riadiace schopnosti, precíznosť a presnosť, spoľahlivosť, flexibilita, asertivita, zodpovednosť a samostatnosť, komunikačné a prezentačné schopnosti, schopnosť zaujať, motivovať, organizovať,

Písomnú prihlášku pre pohovor spolu so: štruktúrovaným životopisom, overeným dokladom o vzdelaní, výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace, čestným vyhlásením o praxi, súhlasom so spracovaním osobných údajov je potrebné do 24. apríla 2017 do 13.00 h odovzdať osobne do podateľne MsÚ v Hlohovci alebo zaslať poštou na adresu: Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec, Zapečatenú obálku je potrebné označiť heslom: „referent pre právne zabezpečenie – neotvárať“.

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info z Hlohovca a okolia.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame