Hlohovecká pešia zóna z pohľadu koncepcie: Ciele mesta pre ulicu M.R. Štefánika

V Koncepcii verejných priestorov mesta Hlohovec poslanci neopomenuli ani pešiu zónu. Pozrite si ciele, ktoré pre ňu vytýčili.

Erik Bojničan

Koncepcia verejných priestorov mesta Hlohovec má podľa vedenia mesta zadefinovaných 21 priestorov cenných z hľadiska fungovania mesta a pohybu obyvateľov v nich. Pri tejto téme sme vám v ostatnom článku priniesli informácie týkajúce sa Zámockej záhrady. Dnes sme sa zamerali na ďalšie miesto slúžiace občanom. Na pešiu zónu umiestnenú na ulici M.R. Štefánika

Silné i slabé stránky

Plocha obklopená Mestským úradom, Kinom a Domom služieb je, ako sa uvádza v koncepcii, veľmi intenzívne využívaná a zastupuje mestský charakter chýbajúci v jej okolí, zároveň slúži ako obojsmerná komunikácia a parkovisko.

„Severná časť ulice je definovaná ako pešia zóna, bez pridanej hodnoty. Jej neatraktívny charakter sa odráža na nefungujúcom parteri a nezáujmu obyvateľov. Nedostatok zelene a nevhodná úprava zmenili ulicu na mŕtve miesto v centre mesta,“ uvádza sa ďalej v dokumente, podľa ktorého pozícia v rámci mesta ako križovatka dôležitých peších ťahov pritom hrá v prospech aktívneho využitia.

Foto: Erik Bojničan / Zdroj: Dnes24.sk

Potenciál a ciele

Potenciál podľa koncepcie ale nie je naplno využitý a prepojenia na nadväzujúce verejné priestory sú nejasné a nedostatočné. „Koncentrácia polyfunkcií na jednom konci ulice je tiež dôvodom celkového úpadku verejného priestoru,“ uvádza sa ďalej v dokumente, podľa ktorého sú slabé stránky tohto priestoru napríklad zlá definícia pešej zóny a dopravy či intenzívny pohyb áut v aktívnej časti ulice.

Poslanci schválením koncepcie verejnej pre tento priestor vytýčili päť cieľov. Sú to:

  • Reorganizácia súčasnej dopravy a prehodnotenie funkčnosti pešej zóny vzhľadom na súčasný stav
  • Obmedzenie parkovacích státí a vymedzenie oddychových plôch
  • Redefinovanie verejného priestoru pred kinom a mestským úradom
  • Zjednotenie zelených a peších plôch
  • Doplnenie zelene v severnej časti ulice

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info z Hlohovca a okolia.

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame