Daň z nehnuteľností či za psa: Koľko eur vďaka nim pritieklo do hlohoveckej kasy minulý rok?

Dane predstavujú nezanedbateľnú časť príjmov miest. Aké čiastky vďaka nim získal Hlohovec v minulom roku? Vybrali sme najzaujímavejšie z nich.

Erik Bojničan
Ilustračný obrázok k článku Daň z nehnuteľností či za psa: Koľko eur vďaka nim pritieklo do hlohoveckej kasy minulý rok?
Zdroj: TASR

Mesto Hlohovec pozná výsledky hospodárenia za rok 2016 už nejaký čas. Záverečná hodnotiaca správa programového rozpočtu a záverečný účet mesta boli jednou z tém májového zasadania mestského parlamentu.

Nezanedbateľnú časť príjmov mesta každoročne tvoria dňové príjmy. Aké čiastky pritiekli do mestskej kasy v roku 2016 vďaka dani za psa, poplatku za komunálne odpady, dane z nehnuteľnosti či iných?

Ako sa uvádza v záverečnej hodnotiacej správe, napríklad výnos dane z príjmov poukazovaný územnej samospráve bol do 31.12.2016 zúč­tovaný vo výške 6 486 582 eur. Daň z nehnuteľností bola podľa mesta rozpočtovaná vo výške 1 847 000 eur, ku konca roka bola daňovníkmi uhradená vo výške 2 096 363 eur.

Daň za psa bola podľa dokumentu mesta k 31.12.2016 uh­radená v sume 15 500 eur, daň za ubytovania v sume 9 389 eur a daň za predajné automaty bola vybratá vo výške 225 eur. Poplatok za komunálne odpady bol podľa mesta rozpočtovaný vo výške 920 000 eur a plnenie k 31.12.2016 bolo vo výške 925 923 eur.

Medzi ďalšie zaujímavé položky patrí napríklad daň za jadrové zariadenia, ktorá sa sa vyrubuje za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Tú podľa záverečnej hodnotiacej správy uhradil prevádzkovateľ jadrového zariadenia v Jaslovských Bohuniciach vo výške 83 443,50 eur.

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info z Hlohovca a okolia.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame