Chcete nový džob a to v našom meste? S takýmito ponukami prišiel magistrát!

Mali by ste záujem pracovať pre mesto Hlohovec? Ak áno, v tom prípade si prečítajte, na aké pozície aktuálne hľadá hlohovská radnica ľudí.

Erik Bojničan
Ilustračný obrázok k článku Chcete nový džob a to v našom meste? S takýmito ponukami prišiel magistrát!
Foto: Erik Bojničan / Zdroj: Dnes24.sk

Mesto Hlohovec ohlásilo voľné pracovné pozície. Pozrite si, na ktoré posty radnica hľadá ľudí aj aké sú stanovené podmienky.

Vedúci Odboru spoločenských služieb Mestského úradu v Hlohovci

Podmienky účasti: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, odborná prax minimálne 2 roky v sociálnej oblasti alebo prax v riadiacej funkcii minimálne 2 roky, prax v oblasti samosprávy vítaná, znalosť legislatívy v oblasti sociálnej práce, kultúry, športu a podnikania v samospráve, bezúhonnosť, práca s PC (Word, Excel, internet)

Osobnostné predpoklady: vysoké pracovné nasadenie, organizačné a riadiace schopnosti, komunikačné zručnosti, príjemná osobnosť so zodpovedným prístupom k práci, samostatnosť a analytické myslenie, schopnosť analyzovať a riešiť problémy, schopnosť učiť sa nové veci a získať prehľad v kompetenciách samosprávy, iniciatívny prístup, motivácia pre prácu vo verejnom záujme, precíznosť a presnosť, spoľahlivosť a flexibilita, zodpovednosť

Písomnú prihlášku do výberového konania, spolu so štruktúrovaným životopisom, overeným dokladom o vzdelaní, výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace, čestným vyhlásením o praxi (minimálne 3 roky v sociálnej oblasti alebo minimálne 3 roky v riadiacej funkcii) a súhlasom so spracovaním osobných údajov je potrebné do 26. 5. 2017 do 13.00 h odovzdať osobne do podateľne MsÚ v Hlohovci alebo zaslať poštou na adresu: Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec. Zapečatenú obálku je potrebné označiť heslom: „vedúci Odboru spoločenských služieb – neotvárať“

Referent pre životné prostredie

Podmienky účasti: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa environmentálneho odboru, stavebného odboru alebo odboru verejnej správy, výhodou odborná prax v požadovanej oblasti, bezúhonnosť, znalosť legislatívy v požadovanej oblasti, práca s PC (Word, Excel, internet)

Osobnostné predpoklady: vysoké pracovné nasadenie, organizačné schopnosti, schopnosť analyzovať a riešiť problémy, analytické myslenie, precíznosť a presnosť, spoľahlivosť a flexibilita, zodpovednosť, komunikatívnosť,

Písomnú prihlášku pre pohovor spolu so štruktúrovaným životopisom, overeným dokladom o vzdelaní, výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace a súhlasom so spracovaním osobných údajov je potrebné do 18. 5. 2017 do 13.00 h odovzdať osobne do podateľne MsÚ v Hlohovci alebo doručiť poštou na adresu: Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec. Zapečatenú obálku je potrebné označiť heslom: „Referent pre životné prostredie – neotvárať“.

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info z Hlohovca a okolia.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame